Onderzoek: Burgers willen wat terug voor hun participatie in de journalistiek

Vorige maand verscheen er een interessant artikel over participatieve journalistiek in New Media & Society van Merel Borger e.a. Voor dit onderzoek werden 32 mensen geïnterviewd die participeren in de twee totaal verschillende journalistieke projecten van NOS Net (N=17) en Dichtbij.nl (N=15).

NOS Net is een netwerk van ongeveer 1000 mensen met een bepaalde expertise waar journalisten van NOS gebruik van kunnen maken. Mensen uit dit netwerk kunnen journalisten o.a. voeden met tips en aanknopingspunten voor verhalen. Journalisten kunnen hun informatie of journalistieke verhalen bij hen tegen het licht houden.

Voor Dichtbij.nl kan je als ‘burger’ ook echt artikelen schrijven over bijvoorbeeld wedstrijden van je voetbal club of over wat er bij jou in de buurt speelt.

Aan de participanten van Dichtbij.nl en NOS Net werd gevraagd hoe zij tegen participeren in de projecten aankijken en wat hun ervaring waren. De onderzoekers ontwikkelden aan de hand van de data een model van verschillende stadia dat de participanten doorlopen tijdens hun participatieproces, namelijk: anticipatie (hoe zal het zijn), participatie (de daadwerkelijk bijdrage die wordt geleverd), evaluatie (wat vind ik er van) en heroverweging (ga ik door of niet).

Vooral de uitkomsten van de evaluatiefase waren interessant omdat hierbij duidelijk werd dat de participanten een bepaalde wederkerigheid verwachten van de journalisten die zij helpen. Zoals de onderzoekers dat mooi samenvatten:

“In summary, participants wanted to be involved in an interactive relationship with journalists, in which journalists and participants were communicating back and forth with each other”.

Hier vind je het artikel en kan je de samenvatting lezen.

Auteurs

2 opmerkingen