Dat nooit meer. De nasleep van de Tweede Wereldoorlog in Nederland

Heijden, C. van der (2011). Dat nooit meer. De nasleep van de Tweede Wereldoorlog in Nederland. Amsterdam: Uitgeverij Contact.

Evenals in andere landen was ook in Nederland de Tweede Wereldoorlog nog niet afgelopen of begon het debat erover: wat was er eigenlijk gebeurd? Wie had wat gedaan en waarom? Wie was goed, wie fout? Wat betekende de ervaring voor heden en toekomst? De naoorlogse geschiedenis heet niet voor niets ‘naoorlogse’ geschiedenis: zij is het verhaal van wat er in Nederland na de oorlog gebeurde. De bepalende term is de oorlog, vijf jaren die als een blok beton in de tijd staan en decennialang de basis zijn geweest van cruciale ontwikkelingen, rellen, debatten, conflicten, boeken, films en wat al niet meer. In dit uitvoerig onderzoek wordt geprobeerd van al deze zaken een samenhangend beeld te geven. Uitgangspunt is dat 65 jaar na het eind van de oorlog, na de val van het communisme en 11 sept. een nieuwe wereld aangebroken is en een oude geëindigd. Vandaar dat het nu mogelijk is laatstgenoemde wereld in kaart te brengen. Dat gebeurt hier.

Auteurs