Mediadata blogs: kranten, tijdschriften, audiovisueel

Hoe vaak gaan Nederlanders naar de bioscoop? Wat is de oplage van alle Metro’s in Europa? Hoe heeft de oplage van LINDA. zich gedurende 99 nummers ontwikkeld?

Deze en andere vragen worden beantwoord in drie Tumblr-blogs die ik met enige regelmaat bijhoud: krantenstatistiek, tijdschriftcijfers en comkaart.

Gemeenschappelijk thema in de blogs is dat het in vrijwel alle gevallen over gegevens gaat die over een langere periode zijn verzameld zodat de trends in gebruik, oplage of markaandeel zichtbaar worden.

Krantenstatistiek is het oudste en het meest uitgebreid. Niet alleen de oplageontwikkeling van Nederlandse kranten wordt gevolgd maar ook die van buitenlandse. Ook bevat het blog gegevens over bereik en leesgedrag.

Tijdschriftcijfers gaat alleen over Nederlandse tijdschriften en bevat vooral overzichten over de oplage.

Nieuw is ComKaart waar nu gegevens over tv, boeken en bioscoop op staan, maar er komen binnenkort ook grafieken over radio, geluidsdragers en games.

De blogs samen bevatten gegevens die elke twee jaar ook in de Communicatiekaart van Nederland komen, een boek dat ik samen met UvA-collega Otto Scholten schrijf en waarvan in 2011 de 8e druk is verschenen.

 

Auteurs