The World According to LINDA.

Enkele dagen geleden was het precies een jaar geleden dat LINDAnieuws gelanceerd werd en heel het merk LINDA. achter de url www.lindanieuws.nl kwam te staan. Net zoals bij het blad is het succes van de nieuwssite groot. In december, dus drie maanden na lancering, waren er al meer dan een miljoen unieke bezoekers. In maart 2014 waren dat er twee miljoen. En volgens de laatste cijfers (overigens wel afkomstig van LINDA. zelf) werd Lindanieuws in augustus door maar liefst 2 miljoen 567.611 mensen bezocht, had 13.166.148 pageviews, werd door 60% van de bezoekers vanaf het mobieltje bekeken en bleef de gemiddelde bezoeker bijna twee (1.52) minuten hangen. Vooral die 2,5 miljoen bezoekers is, afgezet tegen de aantallen van andere nieuwswebsites, veel.

Maar kloppen de cijfers van LINDA.? Volgens Piet Bakker, maker ook van bovenstaande grafiek, niet. Hij baseert zich op Vinex, een bron die in tegenstelling tot die van LINDA. (Google analytics) iedereen kan inzien en betrouwbaarder wordt geacht. Op Vinex wordt gesproken van ruim 3 miljoen bezoeken, dat is iets heel anders dan bezoekers. Dat zouden er volgens Vinex niet meer dan 900.000 zijn (6.3 % van 13+, 1% is ca. 140.000).

Maar hoe interessant deze cijfers en de discussie daarover ook zijn, interessanter is de inhoud. Valt er na een jaar LINDAnieuws iets te zeggen over wat volgens LINDA. nieuws is ofwel: hoe ziet de wereld van LINDA. eruit?

Dat is niet eenvoudig te zeggen. Een antwoord vereist langdurig onderzoek, bijvoorbeeld door alle artikelen die in afgelopen jaar op de site hebben gestaan op begrippen en thema’s te analyseren. Het zou de moeite waard zijn dat te doen maar zoiets kan natuurlijk alleen als LINDA. meewerkt en die teksten ter beschikking stelt (dat willen ze wel, kreeg ik zojuist te horen). Toch kan je ook zonder zo’n analyse wel een paar dingen opmerken. Daarvoor is een diepgaande analyse niet nodig. Laat ik de kanttekeningen beperken tot zes.

  1. dat LINDA. een andere definitie van nieuws hanteert dan de tot voor enige tijd gebruikelijke. Wetenswaardigheden op het gebied van mode, glamour, hebbedingetjes, show, gezondheid, voedsel zijn volgens LINDA. net zo goed nieuws. In zoverre onderscheidt de site zich overigens niet van andere – kijk maar naar Nu.nl. Ook daar is het beslist niet alleen politiek, economie en samenleving, kortom hard nieuws wat de klok slaat.
  2. Maar LINDA. gaat verder dan Nu.nl. Terwijl daar het politieke enz. nieuws nog altijd voorop staat, is dat in LINDA. niet het geval. De site begint de ochtend meestal wel met het harde nieuws maar naarmate de dag vordert, krijgt het andere, zachte nieuws meer klemtoon. Ik zou geen percentages durven noemen maar al met al lijdt het geen twijfel dat zacht nieuws het overgrote deel van het aanbod uitmaakt.
  3. Zeer opvallend aan LINDA. – blad én website – is de concentratie op individuele personen, beroemdheden en ‘gewone’ mensen. Thema’s worden bijna altijd herleid tot mensen c.q. ervaringen en het aanbod barst van de persoonlijke onthullingen en bekentenissen. Veelzeggend in dit verband is de oproep die LINDAnieuws ter gelegenheid van het één-jarig bestaan deed. ‘Wij weten hoe ons jaar is verlopen,’ schreef de redactie, ‘nu zijn we benieuwd naar het jouwe.’ Dit resulteerde in tien persoonlijke verhalen.
  4. Een vierde punt dat opvalt aan LINDA. (hetzelfde geldt opnieuw voor het tijdschrift) is het positieve denken. Terwijl het meeste dagelijks nieuws vooral uit ellende bestaat, brengt LINDA. het liefst vrolijkheid. Oproep: ‘Maak de gelukkigste foto van allemaal’. Kop: ‘Nederland schittert op Weense catwalk’ Andere kop: ‘Om vrolijk van te worden’. Overigens staat dit positivo-nieuws wel haaks op wat de bezoekers in afgelopen jaar het meest lazen. Dat waren vooral drama’s.
  5. Opvallend aan LINDAnieuws is ook het grote aantal funfacts, wistjedatjes en ander nieuws dat er totaal niet toe doet maar wel leuk is. Ook dat is een trend. ‘Dakloze man heeft iedere nacht een ander schatje’, luidt de titel van het vandaag (17.9.2014) meest gelezen artikel. Stukje daaronder: ‘creatief met een bulterriër’. Daaronder weer: het slechtste hotel ter wereld (Brinker in Amsterdam) verzoekt de bezoekers de Facebookpagina te liken als je klachten hebt. ‘Broer eist iPhone 6 als bruidsschat voor zus’. Dat soort nieuws.
  6. Tot slot de versmelting van commercie en journalistiek. LINDA. kan het zich permitteren op de site geen reclame op te nemen. Toch is de commercie nooit ver weg en blijft de relatie met de journalistiek schemerig. ‘Win kaarten voor de MOAM voor HEMA lancering’. ‘Batman is jarig en warenhuis Colette viert feest.’ ‘Smeren en proberen: test nieuwe producten met LINDA.lab.’

En dan heb ik over het beeld nog niets gezegd. Want LINDA. en beeld, dat is een verhaal apart.

Auteurs