LINDA nieuws & LINDA tv.

Het gaat goed met LINDA., met het blad, de nieuwssite, het bedrijf, de toekomst. Dat mag in deze tijden van universeel geklaag en permanent gemopper in journalistenland een wonder heten maar is dat natuurlijk niet. LINDA’s succes is het resultaat van een groot aantal factoren die bijeen een goed inzicht geven in onze cultuur. Te denken valt aan consumentisme, identiteitsbepaling, digitale groepsvorming, celebrity culture, personalisering en emotionalisering. Van deze en nog enkele andere elementen biedt LINDA. blijkbaar de juiste mix. Het valt te zien aan Facebook – van alle Nederlandse vrouwenbladen heeft LINDA verreweg de meeste volgers, in afgelopen jaar kwamen er 50.000 bij, het zijn er nu bijna 300.000. Het is ook te zien aan LINDA. nieuws.nl, de website waarachter het conglomeraat LINDA. (waaronder het tijdschrift) op Internet schuilgaat. Overigens & opmerkelijk: de belangrijkste bron van deze nieuwssite is… Facebook!

Onlangs gaf Josine Modderman, chef LINDA nieuws en toekomstig chef van LINDA tv (vanaf oktober) bij 7Ditches tv een leuk inkijkje in de filosofie van het bedrijf en de dagelijkse praktijk van het nieuwsmaken. Veelzeggend.

Auteurs