journalistiek, nieuwsmedia, stimuleringsfonds, hogeschool, krant

Geen Fabeltjeskrant voor Pino

Lancering Stand van de Nieuwsmedia 2014 in Nieuwspoort

‘Journalisten houden niet zo van cijfers.’ Zo opent René van Zanten de bijeenkomst in Nieuwspoort die in het teken staat van de lancering van De Stand van de Nieuwsmedia. ‘Toch hebben we tegenwoordig enorm veel relevante cijfers in overvloed, maar de samenhang ontbreekt en er bestaat veel onduidelijkheid over de gehanteerde definities.’ De website standvandenieuwsmedia.nl moet daar verandering in brengen. Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek heeft in samenwerking met het J•lab van de Hogeschool Utrecht de belangrijkste mediacijfers uit 2014 op een rij gezet. Deze site zal vanaf continu worden voorzien van nieuwe statistieken en gegevens over de Nederlandse journalistiek.

Meten is weten

De Stand van de Nieuwsmedia, pin, tabloid, cijfers, mediaWie zoekt nieuws, op welk moment en op welk platform? Met het beantwoorden van die vragen kan de mediasector haar voordeel doen. René van Zanten geeft aan dat op deze manier de overheersende trends goed in kaart kunnen worden gebracht waardoor gefundeerde uitspraken mogelijk zijn. J•lab-lector Piet Bakker, door Van Zanten de lopende mediadatabase genoemd, vond het eveneens hoog tijd om de vele beschikbare cijfers (die hij al jarenlang op zijn laptop verzamelt) nu eens overzichtelijk te bundelen en te publiceren. Volgens Bakker is Nederland in vergelijking met andere landen erg vooruitstrevend en fanatiek wat betreft het meten van mediastatistieken. Het delen van dit soort cijfers roept vaak wel heftige reacties op. ‘Ik krijg altijd enorm veel shit over me heen als ik bijvoorbeeld aangeef dat 53% van de Nederlanders nog dagelijks een krant leest’, aldus Piet Bakker.

Geen fabeltjeskrant, maar wel de eerste tabloid voor Pino

stand van de nieuwsmedia, tabloid, pinoRené van Zanten grijpt de lancering van de Stand van de Nieuwsmedia aan om een oproep te doen aan de politiek: mag er in Den Haag wat meer aandacht zijn voor de journalistiek? ‘Het Binnenhof ontploft als het plan wordt gelanceerd om Sesamstraat naar een themakanaal te verplaatsen, maar onze volksvertegenwoordigers hebben nauwelijks aandacht en oog voor de bezuinigingen van (kranten)redacties en het ontbreken van goede regionale journalistiek,’ aldus Van Zanten. De directeur van het Stimuleringsfonds wil daarmee niet de indruk wekken dat hij de discussie rondom Sesamstraat niet relevant vindt. Ook hij vindt dat Pino op televisie moet blijven en daarom overhandigt hij geen fabeltjeskrant, maar de eerste tabloid van de Stand van de Nieuwsmedia aan de blauwe vogel.

Enkele belangrijke cijfers uit de Stand van de Nieuwsmedia op een rij

In 2014…

…las 53% van de Nederlanders elke dag een krant

…waren er nog maar 8 uitgevers over (ten opzichte van de 25 uitgevers in 1980)

…nam de Telegraaf als laatste Nederlandse krant afscheid van het broadsheet formaat

…verdween de gratis krant Sp!its en daarmee bleef Metro over als laatste gratis krant over

…daalde de totale oplage van opinieweekbladen voor het eerst onder de 150.000

…keek 44% wel eens tv via tablet, mobiel of laptop

…vormden de freelancers met 30% de grootste ledensectie van de NVJ

Op de site van De Stand van de Nieuwsmedia vind je alle statistieken en interactieve graphics over 2014. Ook vind je daar onder meer meer interviews met Jan Slagter (Omroep Max) & Joop Daalmeijer (Raad van Cultuur), Jaak Smeets (De Persgroep), Tom Rosenstiel (Amerikaanse mediaonderzoeker), een reportage over Blendle, de visie van Haagse mediawoordvoerders op de (toekomst van de) journalistiek en een column van Henri Beunders (Hoogleraar Ontwikkeling in Publieke Opinie).

Bekijk hieronder de presentatie:

Auteurs