Kennis-update #7: De Journalist als programmeur

De Journalist als Programmeur 

Studietitel: The Journalist as Programmer: A case study of The New York Times Interactive News Technology Department
Onderzoekers: Cindy Royal (Stuttgart Media University)
Publicatie: International Symposium in Online Journalism, 2010

Samenvatting:
Royal onderzoekt de rol van technologie binnen online nieuwsredacties. Hiervoor heeft zij een case study uitgevoerd bij The New York Times, op de afdeling Interactive News Technology (INT). Hier ontwikkelen ze interactieve visualisaties voor het web gebaseerd op data.

Royal is van mening dat journalistieke functies zich steeds verder ontwikkelen. Programmeer skills worden steeds belangrijker voor het vertellen van een journalistiek verhaal. “Journalists, as we traditionally define them, run the risk of becoming irrelevant without an updated understanding of modern story-creation and delivery methods.” Daarom is het volgens Royal goed om te kijken naar best practices, organisaties die het belang van technologie binnen de journalistiek al enige tijd hebben erkend. In dit geval fungeert The New York Times als goede case study.

Royal beschrijft de afdeling onder andere op basis van de achtergrond en opleiding van het personeel, de werkprocessen en de werkcultuur:

Achtergrond/opleiding personeel
Op de INT Departement werken mensen met allerlei verschillende achtergronden. Naast de technische skills, worden werknemers aangenomen op basis van een zekere passie voor journalistiek, een interesse in het vertellen van een verhaal en het vermogen om binnen en met verschillende afdelingen te werken. De meerderheid van de werknemers heeft de aanwezige programmeerkennis zichzelf aangeleerd, self-thought, tutorials online etc. De rol van techniek binnen de journalistiek moet dus meer gezocht worden in het perspectief van het te vertellen verhaal. “It has more to do with presenting technology in a communication context or solving a communcations problem than it has to do with basis functionality or straight coding.”

Werkproces en -cultuur
De INT Department is ooit opgericht om bureaucratie te verminderen en flexibiliteit en samenwerken te bevorderen. Van belang was dat ze (de techneuten) niet langer gezien werden als support en ondersteuning, maar als part of the reporting team. Geen hiërarchische structuur dus. Teamleden zijn goed geïntegreerd binnen de organisatie en er vinden vele grote samenwerkingsprojecten plaats. De cultuur binnen de afdeling is erg gedreven door innovatie, creativiteit en bovenal enthousiasme.

Wanneer technologie steeds meer integreert binnen de journalistiek, kan ook wel gesproken worden van ‘computational journalism’. Van belang is in ieder geval dat journalisten na moeten denken over hun eigen technische skills en het belang hiervan binnen de organisatie.

The Knight Foundation onderstreept dit belang en spreekt ook wel van een journalist 2,0, oftewel ‘hacker Journalist’. Zie onderstaande infographic.

journalist 2.0

 

Auteurs