Is aggregatie ook innovatie?

Op de website van het Stimuleringsfonds voor de Pers – Persinnovatie – gister een verhaal over Blendle, een start-up die een app wil ontwikkelen waarbij mensen verhalen kunnen lezen op basis van wat anderen lezen.

Niks mis mee. De app zoekt nieuwe lezers bij bestaande verhalen.

Onderzoeken die in aanmerking willen komen voor subsidie moeten goed zijn voor “de versterking of vernieuwing van de Nederlandse journalistieke infrastructuur” of voor “de pluriformiteit van de pers.” (Disclosure: ik heb ook onderzoek in opdracht van Stimuleringsfonds gedaan.)

Dit lijkt me versterking. Geen vernieuwing, het gaat om bestaand materiaal van bestaande media. Ook levert het niks op voor de pluriformiteit.

Vorige maand was ik bij de introductie van Newz – een initiatief waarbij bestaande media bestaande content opnieuw verkopen. Ook niks mis mee, maar ook versterking. Eigenlijk gaat het in beide projecten om een soort van aggregatie (maar dan wel betaald). Is dat ook innovatie? Ja, een nieuwe markt voor een bestaand product is een schoolvoorbeeld van innovatie. Maar supervernieuwend is het natuurlijk niet.

Als je het lijstje met gehonoreerde projecten ziet, wordt overigens duidelijk dat er ook geld gaat naar andere dan traditionele media (vernieuwing) en nieuwe content gestimuleerd wordt (pluriformiteit). Hoe zijn de laatste zeven projecten (2012)  verdeeld over “oud nieuws” en “nieuw nieuws” en “oude media” en “nieuwe media”?

  • Digital First/The Daily You (nieuw nieuws / nieuwe aanbieder)
  • Uitgeverij Fosfor/Longform journalistiek (oud nieuws / nieuwe aanbieder)
  • Zapaday Flow (nieuw nieuws / nieuwe aanbieder)
  • Blendle (oud nieuws / nieuwe aanbieder)
  • NDC Mediagroep / Woonplaats App (oud nieuws / bestaande aanbieder)
  • Twentsche Courant Datajournalistiek in de regio (nieuw nieuws / bestaande aanbieder)
  • Wetenschapscluster NTR en VPRO Public Research App (nieuw nieuws / bestaande aanbieder)

Auteurs