Infographics maken: Met elkaar of naast elkaar?

Gisteren gaf Amanda Cox, infographicmaker bij The New York Times, een workshop op de Hogeschool Utrecht. Bij de vraag wat je moet kunnen als inforgraphicmaker, gaf ze een duidelijk antwoord:

“The most important thing is that you have to know how to work together with other disciplines”.

De onderzoekers Gerard Smit, Laura Buijs en ik hebben de afgelopen twee jaar onderzoek gedaan naar samenwerkingsprocessen bij het maken van infographics.

Deze week hebben wij een artikel gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Journal of Media Innovation, waarin wij verder ingaan op de vraag hoe de samenwerking tussen de verschillende disciplines, zoals journalist, programmeur, dataverwerker en designer verloopt en welke lessen we daaruit kunnen leren.

Samenwerkingsvormen

Wij onderscheiden vier verschillende samenwerkingsvormen.

  • Gedwongen samenwerking waarin mensen samenwerken omdat het verplicht is vanuit de organisatie
  • Verdeelde samenwerking waarin mensen vrijwillig samenwerken maar zonder gemeenschappelijk doel
  • Gezamenlijke samenwerking waarin mensen vrijwillig samenwerken vanuit een gemeenschappelijk doel
  • Ondergeschikte samenwerking waarin mensen samenwerken vanuit een hiërarchisch perspectief

samenwerkingsmodel

 

Verdeelde en ondergeschikte samenwerking kwamen wij het meest tegen. Bij verdeelde samenwerking doet iedereen zijn ding. Dat kan goed werken als bij voorbaat duidelijk is hoe het eindresultaat eruit moet zien en wat ieders bijdrage daarvoor moet zijn. Maar als het gaat om het ontwerpen van een nieuwe type visualisatie, schiet deze vorm van samenwerken tekort. Het ontbreekt dan aan een gemeenschappelijk kader waar over het eindresultaat gesproken kan worden.

Bij ondergeschikte samenwerking is er een partij die bepaalt wat er moet gebeuren en een ander die de opdracht uitvoert. Dat kan goed werken als degene die het voor het zeggen heeft goed weer waar de mogelijkheden en beperkingen liggen van de uitvoerende partij. Aan dat laatste ontbreekt het nog wel eens. Vooral bij organisaties waarvoor visualisaties een nieuwe bijkomstigheid zijn. Men wil wel graag een infographic, maar de dominante manier van denken is die van bijvoorbeeld een journalist op een nieuwsredactie of een onderzoeker bij een onderzoeksbureau. Vaak schikken ontwerpers zich wel in hun ondergeschikte rol, maar heerst er onvrede omdat er geen gebruik wordt gemaakt van hun specifieke inzichten en vaardigheden.

In het artikel gaan wij uitgebreid in op deze samenwerkingsvormen en welke factoren de samenwerkingen kunnen belemmeren en welke oplossingen voorhanden zijn.

Het artikel is te lezen op: https://www.journals.uio.no/index.php/TJMI/article/view/875.

Auteurs