Het oproer kraait opnieuw bij de Telegraaf Media Groep

Vanmiddag staan de redacties van Noordhollands Dagblad, Haarlems Dagblad, Leidsch Dagblad en Gooi- en Eemlander tegenover de directie van Telegraaf Media Groep (TMG) voor de Alkmaarse rechter. Inzet is de ophanden zijnde benoeming van maar liefst vijf hoofdredacteuren voor een krantengroep die al twee jaar geen enkele hoofdredacteur had.

Of in Alkmaar de victorie begint, is nog maar de vraag. In ieder geval wordt er hoog spel gespeeld. De vorige redactie die zich tegen de TMG-directie verzette – die van Sjuul Paradijs en zijn secondanten – is inmiddels afgevoerd. Destijds ging het om de opsplitsing van de krant en de inperking van de bevoegdheden van de centrale redactie. Tot een rechtszaak kwam het net niet. Bij de regiokranten lijkt zich iets soortgelijks te voltrekken: ook daar wordt de bevoegdheid van hoofd-hoofdredacteur ingeperkt en krijgt deze te maken met sous-chefs die hun eigen krantje kunnen gaan maken.

Van der Snoek
Al sinds december 2013 zit TMG-dochter Holland Media Combinatie (Noordhollands Dagblad, Haarlems Dagblad, Leidsch Dagblad en Gooi- en Eemlander, huis-aan-huisbladen) zonder hoofdredacteur. Mike Ackermans verliet eind 2013 na een conflict de krant.

Sindsdien is er bij TMG een nieuwe wind gaan waaien. CEO Geert-Jan van der Snoek kreeg de zegen van grootaandeelhouders Frank Botman (Dasym) en de familie Van Puijenbroek. En daarmee carte blanche om de matig presterende uitgever uit het slop te trekken. Voordat Paradijs en zijn gevolg verdween waren al directeuren Frank Volmer en Tim Klein afgevoerd.

Na Amsterdam is Alkmaar aan de beurt. Op veel solidariteit vanuit de hoofdstad hoeven ze in Alkmaar niet te rekenen. Elk verlies aan zelfstandigheid in de regio is winst voor De Telegraaf. Nu al wordt het eerste (niet-regionale) katern van Noordhollands Dagblad, Haarlems Dagblad, Leidsch Dagblad en Gooi- en Eemlander grotendeels samengesteld uit Telegraaf-kopij. Dat samenstellen gebeurt nog niet in Amsterdam, maar dat is wel iets waar de redacties in Alkmaar, Haarlem, Leiden en Hilversum bang voor zijn. Ze zouden daarmee helemaal een editie van De Telegraaf worden (zoals bv. Rotterdams Dagblad, UN en Haagsche Courant een editie van het AD zijn geworden).

Het hoofdredactionele zwaartepunt
In een brief aan de Ondernemingsraad schrijven directeuren Gert Jan Oelderik en Ferdy Demmers over het

“verplaatsen van het hoofdredactionele zwaartepunt vanuit het hoofdkantoor in Alkmaar naar de redacties in Alkmaar, Haarlem, Leiden en Hilversum en Amsterdam”.

De redactie vreest dat dit een kunstje is van de directie om de dagbladen uit elkaar te spelen: verdeel en heers. De directie “wil zich nadrukkelijker gaan bemoeien met de titels” aldus Janette Luichies, bestuurslid van de Stichting ondersteuning HDC Media, zaterdag in het Noordhollands Dagblad.

Die Stichting, die ook aandelen TMG bezit, is in 2012 opgericht om de redactie van de regionale dagbladen te beschermen. Thans trekt ze op met ondernemingsraad en redactieraad tegen de TMG-directie.

De directie stelt dat een verhuizing van de centrale redactie naar Amsterdam niet aan de orde is, het “verplaatsen van het hoofdredactionele zwaartepunt” gaat wat hen betreft echter gewoon door:

“Het is niet meer en niet minder het gebruik maken van de bevoegdheid van het bestuur om voor de aansturing van de redactionele organisatie hoofdredacteuren te benoemen.”

Het kort geding dient op 12 oktober om 15:00 in Alkmaar.

Auteurs