Het aandeel vrouwelijke parlementsleden in Iran en vijf andere landen

Gemiste kansen voor vrouwelijke parlementsleden

One World is een maandblad gewijd aan mondiaal burgerschap. Deze maand plaatste het blad een grafiekje waarvan de belangrijkste boodschap is dat het Iraanse parlement tegen 300 mannen slechts één vouw telt. Je ziet haar staan, het roze figuurtje tegenover de menigte blauwe mannetjes. Een krachtig beeld, dat wel. Maar die vrouw zit, eerlijk is eerlijk, niet tegenover die mannen, ze zit ertussen. Ook kun je je afvragen of de kleuren roze en blauw in de context van de Perzische cultuur zo goed gekozen zijn.

Het beeld roept andere vragen op: Telt het Iraanse parlement dan 301 leden? 602? Of 903?

Onder de grafiek zien we nog een rijtje bolletjes met cijfers erin, gescheiden door strepen; een soort grote breuken. Dat blijken de vijf landen met het hoogste aandeel vrouwen in het parlement; in sommige gevallen zelf meer dan 50%. Maar zoiets leent zich toch juist heel goed voor een taartgrafiekje met twee kleuren!?  Welk deel is 265 van 586? En 156 van 349?

En waarom één land met heel weinig vrouwen in het parlement combineren met vijf landen met juist een heel groot vrouwelijk aandeel? Zou het niet logischer geweest zijn om de extremen aan beide kanten te laten zien? Is Iran zo’n grote uitzondering? Hoe is het in de rest van die regio? Wat is het gemiddelde over de wereld?

Allemaal vragen die met een beetje meer tijd en ruimte te bantwoorden waren geweest.

One World heeft ook een website. Daar is ook onder het tabblad Kijken ook een afdeling Infographics. Nu is die nog leeg. Studenten van de Minor EMD van de HU werken op dit moment aan briefings voor producties die vanaf half november (hopelijk) hun weg naar deze pagina weten te vinden.

Auteurs