Nieuwe cursus over immersieve storytelling

Gisteren was het dan zover, we konden eindelijk starten met ons nieuwe project. Vanuit het onderzoeksproject Immersive journalism and the engaged audience dienden we met succes een aanvraag voor een Top Up subsidie in. Met de resultaten van het onderzoek willen we nieuw onderwijs ontwikkelen. Niet alleen voor journalistiek studenten maar ook voor studenten van de opleiding CMD.

De aanleiding

In het onderzoeksproject Immersive journalism and the engaged audience hebben we onderzoek gedaan naar nieuwe digitale vormen van storytelling. Hier hebben we gekeken naar hoe nieuwe technologieën worden toegepast in journalistieke producties om de emotionele betrokkenheid te vergroten om zo een verhaal beter te begrijpen. Ons onderzoek laat zien dat het specifiek gaat om drie aspecten die daar een rol spelen: technologieën die zorgen dat je in een virtuele wereld terecht komt (inclusiviteit), technologieën die zorgen dat je kunt interacteren met personen of voorwerpen in het verhaal (interactiviteit), technologieën die zorgen dat je niet alleen toeschouwer van het verhaal bent maar ook participant (first person vs third person). Daarnaast is er ook gekeken naar wat de organisatorische en professionele uitdagingen zijn en wat het effect is op het publiek.

Uit de resultaten blijkt dat in een snel ontwikkelend vakgebied, mediaprofessionals nieuwe werkmethoden moeten leren. Daarnaast zien we dat ze veelal interdisciplinair moeten werken om de verschillende elementen van immersiviteit in te zetten. Het continu veranderende beroepenveld vereist ook nieuwe skills bij studenten. We willen onze inzichten: interdisciplinair samenwerken, en adaptieve skills voor het aanleren van nieuwe technologieën, doorwerken naar het onderwijs van jonge (media)professionals. Het is belangrijk dat een mediaprofessional niet alleen een goede journalist of media designer wordt, maar constant kan blijven aansluiten bij een veranderde maatschappij op het gebied van digitalisering. Daarom willen we een adaptieve interdisciplinaire onderwijsmodule ontwikkelen voor studenten journalistiek en CMD.

Het product

Met behulp van de Top Up willen we een module ontwikkelen, waarbij de inhoud geleverd wordt door de praktijk en de resultaten vanuit het onderzoek door het lectoraat. De basis, immersieve verhalen maken, blijft constant. De gebruikte technologieën worden jaarlijks aangepast aan de hand van de inzichten van het lectoraat en de praktijk.

Donderdag zijn we met docenten en onderzoekers van beide opleidingen gestart met het schrijven van de product visie. Samen beantwoorden we een heel aantal vragen als: Wat is het doel van het product dat we gaan maken? En welke positieve verandering moet het opbrengen? Wat maakt het product uniek? En welk probleem verhelpt het product?

Aangezien alle meetings nu nog digitaal zijn, maakte ik gebruik van een blog over online brainstormen die ik als tip had gekregen naar aanleiding van mijn eerdere blogpost over online design thinking. Het werd een effectieve sessie met Excel als hulpmiddel waar we samen in konden werken.

De kop is er af, en mocht je geïnteresseerd zijn in het vervolg, houdt dan onze website in de gaten.

MEER OVER

About Journalismlab

Research group Journalism in Digital Transition of the University of Applied Sciences Utrecht

Het lectoraat Kwaliteitsjournalistiek in Digitale Transitie (JournalismLab) doet aan de hand van diverse thema’s praktijkgericht onderzoek. Hierbij kijken we naar de wederkerigheid tussen drie journalistieke processen: productie, inhoud en effect.

Deel dit artikel:

Read more

Thema's

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van Journalismlab en alle ontwikkelingen schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.