De ondernemende journalist gaat naar school

Op tientallen opleidingen wereldwijd wordt “entrepreneurial journalism” onderwezen. In een recent onderzoek werden docenten van 33 van deze opleidingen ondervraagd: hoe organiseren ze hun cursus, welke materialen gebruiken ze, wat zijn toonaangevende opleidingen, wat zijn “the lessons learned”.

Het gaat  niet alleen om mensen iets aan te leren maar om om ze iets af te leren. De belangrijkste hindernis is het newsroom paradigm, de overtuiging bij journalisten, docenten en studenten dat journalistiek op een traditionele ‘redactie’ thuishoort: een vaste baan bij een groot medium waar je opdrachten krijgt die je moet uitvoeren.

De news business is verdacht binnen het traditionele onderwijsmodel. Een belangrijke taak is dan ook om de muur tussen redactie en business af te breken.

The traditional “wall” between editorial and management kept journalists from understanding and participating in strategic issues affecting the future of their business.

The news culture of the last few decades has been anti-entrepreneurial.

Students today need to “understand the economics of news” and that “it’s important to bring entrepreneurship to the industry”.

De 33 opledingen waarvan verslag wordt gedaan in het onderzoek, zijn veelal gevestigd in de Angelsaksische wereld: US (21), UK (8) en Canada (1). Toch zijn hun ervaringen interessant voor iedereen die bij zo’n opleiding betrokken is of er eentje wil beginnen. Een paar highlights:

  • Vrijwel iedereen werkt met gasten en gastdocenten
  • Zelf dingen doen (projecten, apps, websites) is de meest voorkomende onderwijvorm
  • De meeste cursussen zijn gericht op graduates (ouderejaar, Master-studenten)
  • Belangrijkset reden is dat men verwacht dat deze studenten eerder een baan (werk) zullen vinden
  • Entrepreneurship is niet beperkt tot zelfstandig ondernemersschap, ook binnen bestaande bedrijven is behoefte aan deze houding
  • Entrepreneurship is “needed to shape the future of the industry”
  • Vind niches die door bestaande media onvoldoende worden gecovered
  • Media-entrepreneurship is niet voorbehouden aan journalisten

 

Het onderzoek van María José Vázquez Schaich en Jeffrey S. Klein “Entrepreneurial journalism education: where are we now?” verscheen online (hier pdf downloadbaar) in het tijdschrift Observatorio.

 

Auteurs