Communicatiekaart van Nederland; overzicht van media en communicatie (8e druk)

Bakker, P. & Scholten O. (2011) Communicatiekaart van Nederland; overzicht van media en communicatie (8e druk). Amsterdam: Kluwer.

Bovendien is er binnen het klassieke aanbod sprake van vernieuwing: de buurtbioscoop is vervangen door de multiplex, de computer is behalve tekstverwerker ook rekenmachine, sociaal medium (Facebook, Twitter, Hyves), filmstudio, jukebox en ontwikkelcentrale. Alsof dat nog niet genoeg is, geldt voor traditionele media als radio, tv en tijdschrift dat de keuze aanzienlijk groter is dan tien jaar geleden.

In de achtste druk van Communicatiekaart van Nederland brengen we al deze ontwikkelingen in kaart. De belangrijkste vragen daarbij zijn steeds: hoe heeft een medium zich ontwikkeld, hoe ziet het huidige aanbod er uit, hoe gebruikt het publiek de verschillende media en wat zijn de te verwachten ontwikkelingen?

Het eerste deel bestaat uit drie hoofdstukken over gedrukte media: kranten, tijdschriften en boeken. In deel twee schetsen we de ontwikkelingen in de audiovisuele media: radio, televisie, film, beeld- en geluidsdragers, telefonie en internet.

Na een korte inleiding schetsen we in elk hoofdstuk beknopt de geschiedenis van een medium. Daarna brengen we aanbod en gebruik in beeld en we sluiten af met paragrafen over wetgeving, brancheorganisaties en te verwachten ontwikkelingen. Het derde deel geeft een overzicht van drie belangrijke werkvelden: reclame, voorlichting/PR/interne communicatie en journalistiek.

Auteurs