In Amerika klinkt de roep om staatssteun voor de journalistiek steeds luider

Kerkhoven, M. van, (26 november 2012). In Amerika klinkt de roep om staatssteun voor de journalistiek steeds luider. De Nieuwe Reporter.

In de meeste Westerse landen kunnen parlementen rekenen op ruime middelen. Want wie durft te beknibbelen op het controleren van de macht? Maar gaat het om de controleurs van de controleurs, de journalistiek, dan gelden plotseling andere idealen, die van de vrije markt. Toch gaan nu juist in de VS, waar de markt heerst, stemmen op om journalistiek te subsidiëren.

Auteurs