Nieuwsmijding en het effect op de burger en nieuwsmedia in een democratische samenleving
2020 - heden
Lopend onderzoek
Nieuwsmijding en het effect op de burger en nieuwsmedia in een democratische samenleving

Veelal gaat men ervan uit dat een geïnformeerd publiek een voorwaarde is voor een democratische samenleving. In een vergaand gedigitaliseerd medialandschap is de mediaconsumptie van het publiek grootschalig veranderd. Niet alleen zijn mensen minder loyaal aan een nieuwsmerk en gebruiken ze verschillende nieuwsrepertoires, er is ook een groep aan het ontstaan die bewust of onbewust geen nieuwsmedia consumeert. Er zijn al beginnende inzichten over de redenen waarom mensen bewust nieuwsmedia afwijzen, maar er is minder bekend waarom mensen dat onbewust doen – en wie die mensen zijn. En wellicht nog belangrijker: evenmin is bekend of deze mensen voldoende geïnformeerd zijn over wat er speelt in de samenleving. Worden ze wellicht op andere manieren geïnformeerd? En wat betekent dat dan voor onze huidige definitie van nieuws en de rol van nieuwsmedia?

Doel van dit onderzoek is antwoord te geven op bovenstaande vraagstukken door concrete inzichten te krijgen in hoe het publiek geïnformeerd wordt in een veranderd medialandschap en wat dit betekent voor de rol van nieuwsmedia in de democratische samenleving.

Dit promotieonderzoek bestaat uit vier deelstudies:

1) Wat is nieuwsmijding?

Methode: Literatuurstudie en Delphi-methode

2) Wie zijn nieuwsmijders en wat zijn hun motivaties?

Methode: Focusgroepen en survey onder nieuwsmijders en nieuwsconsumenten

3) Hoe en in hoeverre zijn nieuwsmijders geïnformeerd?

Methode: Experience sampling method onder burgers tijdens gemeenteraadsverkiezingen maart, 2022

4) Hoe verhouden nieuwsmedia zich tot nieuwsmijding?

Methode: Diepte-interviews met verschillende nieuwsorganisaties

Onderzoekers

yael-avatar
Lector
Yael de Haan
KikideBruin-1024x1024
Promovenda
Kiki de Bruin

Over Journalismlab

Onderzoek in de context van de digitale wereld

Het lectoraat Kwaliteitsjournalistiek in Digitale Transitie (JournalismLab) doet aan de hand van diverse thema’s praktijkgericht onderzoek. Hierbij kijken we naar de wederkerigheid tussen drie journalistieke processen: productie, inhoud en effect.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van Journalismlab en alle ontwikkelingen schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.