New media: hebben ze Trump écht president gemaakt?

New media, een veel besproken onderwerp. Maar hoeveel invloed hebben new media nu op actuele onderwerpen zoals de Amerikaanse verkiezingen van 2016. hierin wil ik je meenemen, door te kijken naar wat er veranderd is en of Donald Trump zijn overwinning te danken heeft aan new media.

Door Hester Antonides

In een interview met meneer E. Das, docent Engels en Amerikanisering, heb ik mijn kennis verdiept. Daarnaast ben ik in gesprek gegaan met mevrouw S. Kruikemeier, onderzoeker op het gebied van onlinecommunicatie in de politieke context. Zij hebben mij meegenomen in het verhaal achter new media, en hierin wil ik jou ook graag een kijkje geven.

Acht november 2016, dit was de dag van de presidentsverkiezingen in Amerika. 538 kiesmannen die verdeelt moesten worden over de twee grote campagnevoerders. Hillary Clinton en Donald Trump. Uiteindelijk heeft Trump gewonnen met een meerderheid van 306 kiesmannen. Maar wie is die meneer Trump nou precies, en wat wil hij bereiken? Laten we onze manieren niet vergeten, ladies first. Even een korte introductie van deze presidentskandidaten.

Hillary Clinton

De strijd ging zoals iedereen wel weet tussen Clinton en Trump. Clinton is een ambitieuze, vastberaden, en strijdlustige democraat. Daarnaast is ze de vrouw van voormalig president Bill Clinton. Om een beeld van Hillary Clinton te krijgen, hier een aantal van haar standpunten. Op het gebied van migratie is Hillary tegen de deportatie van illegalen, en ze wil de procedures om Amerikaan te worden vereenvoudigen. Iets waar Trump duidelijk een andere visie op heeft. Daarnaast wil ze Obamacare uitdiepen en een nucleaire deal met Iran sluiten. Ze staat positief tegenover de thema’s abortus en huwelijken van hetzelfde geslacht. Als laatste ijvert ze naar minder belastingen voor de middenklasse en een meer gelijke verdeling van het inkomen. Dit zijn in vogelvlucht haar standpunten.

Donald Trump

Donald Trump, republikein, heeft een aantal zeer uitgesproken standpunten. Op het gebied van buitenlandse zaken is hij voorstander van een sterke landsverdediging. Iedereen heeft natuurlijk wel iets meegekregen van ‘de muur’ die Trump wil plaatsen. Het beveiligen van de landgrenzen is iets waar hij veel aandacht aan wil besteden. Daarnaast is hij voor het creëren van meer werk voor Amerikanen en minder belastingen voor de burgers. In tegenstelling tot Clinton is Trump tegen abortus en homohuwelijken. En hij zegt zelfs dat vrouwen die abortus ondergaan gestraft moeten worden.

De kandidaten en new media

De media worden veel gebruikt door de presidentskandidaten. Uitspraken van Trump hebben daardoor al diverse keren voor ophef gezorgd. Twitter is een veel gebruikt medium door Trump. Het blijkt dat Trump het op Twitter zo bond maakte, dat zijn campagneteam kort voor de verkiezingen zijn sociale media-accounts overnam. Zodat hij enkele dagen niet op onder andere Twitter kon. De vraag is of new media Trump naar de overwinning hebben geholpen. Om daar antwoord op te geven is er eerst een stukje geschiedenis nodig. Want hoe zag vroeger een presidentscampagne eruit en wat zijn de verschillen?

Het effect van de radio

We blikken even een tijdje terug, naar de opkomst van de radio. Dit bracht namelijk nieuwe vormen van campagnevoeren met zich mee. Franklin D. Roosevelt was immers de eerste man die via de radio landelijk veel mensen kon bereiken. Voorheen ging allerlei nieuws via de kranten. Maar in de tijd van Roosevelt kon iedereen met een degelijk huishouden zich een radio veroorloven. Volgens expert dhr. Das werd dit ook wel de ‘wireless’ genoemd. Boodschappen die via de radio werden gecommuniceerd konden een grote impact hebben. En in 1933 trad Roosevelt aan als president van de Verenigde Staten. Met de media van vandaag de dag zou zijn campagne heel anders gelopen kunnen hebben. Roosevelt had namelijk polio, waardoor zijn onderlichaam verlamd was. Veel mensen hebben dit toen de tijd nooit geweten, aangezien ze hem nooit zagen. En wanneer Roosevelt wel in het openbaar ging spreken werd hij in een ijzeren harnas gehesen. Want ja… wie zou er stemmen op een man die in een rolstoel zit? Dit is daarom een erg belangrijk moment in de geschiedenis, want radio speelde een grote rol bij zijn campagne. Roosevelt is inmiddels de laatste president die meer dan twee termijnen herkozen is, helaas overleed hij gedurende zijn laatste termijn.

De omschakeling

Hierna is de televisie opgekomen, en dit had veel effect toen de beroemde tweestrijd ontstond tussen John F. Kennedy en Richard M. Nixon. Eind 1960 kwam er een debat tussen deze twee kandidaten. Nixon lag voor in de peilingen, maar daar was niet alles mee gezegd. Het debat werd namelijk op televisie uitgezonden en dit had een immense impact. Want wat bleek, Nixon had zich niet geschoren en werd gefilmd met een slechte belichting. Dit resulteerde in een Nixon die er dodelijk vermoeid uit zag, tegenover een jonge en energieke Kennedy

‘Nixon die er dodelijk vermoeid uit zag, tegenover een jonge en energieke Kennedy’ – Dhr. Das

Dit is de omschakeling geweest van het gebruiken van oude media naar new media. Met televisie als doorslaggevende rol.

Recent: new media

De eerste keer dat new media op grote schaal werden gebruikt is door Barack Obama. Hij heeft hierdoor veel mensen direct kunnen bereiken, en daarmee veel vrijwilligers getrokken. In Amerika zijn de geografische afstanden natuurlijk erg groot, waardoor je minder snel mensen direct kan bereiken. Door de grote hoeveelheid vrijwilligers heeft Obama veel mensen kunnen bereiken. Zij zijn voor hem aan de slag gegaan met ‘canvassing’ volgens dhr. Das. Dit is een manier om stemmers te winnen door langs de deuren te gaan.

Trump heeft het bij de afgelopen verkiezingen slim aangepakt. Door scherpe en belachelijke dingen te zeggen, wist hij zich binnen te praten bij talkshows. Wat voor hem natuurlijk gratis publiciteit betekent. Een andere vorm van new media die Trump veel gebruikte is Twitter. Dit is voor hem nóg een manier van gratis publiciteit genereren. Uiteindelijk heeft Trump zo een mengeling van oude en new media gebruikt. Door middel van zendtijd bij talkshows, maar ook juist door middel van online media zoals Twitter.

Is new media belangrijk bij het voeren van een campagne?

Mevr. Kruikemeier: ‘Juist de combinatie van oude en new media is er gunstig bij het voeren van een campagne’. Micro targeting is ook steeds belangrijker, dit is een methode waardoor campagnevoerders de kiezers veel gerichter kunnen benaderen. De media hebben een belangrijke rol, want het geeft de kiezer een kijkje op welke onderwerpen belangrijk zijn. En zij zijn uiteindelijk degene die moeten kiezen. Er kan vandaag de dag dus bijna geen campagne gevoerd worden zonder het gebruiken van new media. Bij het voeren van een presidentscampagne gebruiken de kandidaten alles wat beschikbaar is, waaronder new media. Ze willen namelijk de kiezer overtuigen van hun gelijk, en laten zien waarom de andere kandidaat geen gelijk heeft. Via zoveel mogelijk kanalen komt het bij zoveel mogelijk mensen aan, dus gebruik elk medium wat binnen je bereik ligt.

De doorslaggevende rol

Kortom, de samenwerking van on- en offline media is erg belangrijk geweest. Trump zette Twitter op een slimme manier in, met als gevolg dat journalisten dingen van hem overnamen. Wat voor extra publiciteit zorgt. Echter, uit onderzoek blijkt dat het gebruik van new media slechts een klein positief effect heeft op de betrokkenheid van de kiezer. De gedachte dat Trump zijn presidentschap aan new media te danken heeft is te kort door de bocht. Daarnaast, hebben new media Trump wel geholpen bij zijn campagne. Volgens mevr. Kruikemeier is het een manier om directer en gerichter burgers te bereiken.

Dus, kan er gezegd worden dat new media de doorslaggevende rol hebben gehad bij Trump zijn overwinning? Het antwoord hierop is nee.

MEER OVER

About Journalismlab

Research group Journalism in Digital Transition of the University of Applied Sciences Utrecht

Het lectoraat Kwaliteitsjournalistiek in Digitale Transitie (JournalismLab) doet aan de hand van diverse thema’s praktijkgericht onderzoek. Hierbij kijken we naar de wederkerigheid tussen drie journalistieke processen: productie, inhoud en effect.

Deel dit artikel:

Read more

Thema's

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van Journalismlab en alle ontwikkelingen schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.