Visuele Journalistiek op SvJ-studiedag VAKWERK

Heinze Havinga had ruim drie uur tussen de rails gezeten en zelf was ik schuifelend door Utrecht gefietst met een map onder mijn arm vol papier, krijtjes, potloden en gekopieerde krantenartikelen, maar het was het waard!

Twee keer vijftien deelnemers schetsten hun visualisaties bij stukken uit de Spits over sneeuwfilerecords, uit NRC over seksfrequenties door de jaren heen en uit de Volkskrant over het failliet van AGOVV.

Daarvóór praatten we over do’s en dont’s bij het in beeld brengen van locaties, feiten, kenmerken, ontwikkelingen en verbanden daartussen. Zelf leerden we ook weer veel over de interpretatie van infographics die we zelf logisch vonden maar door kritische journalisten of vakkundigen bekritiseerd werden op de keuze wat wel en wat niet werd verbeeld.

Want redigeren, en dus ook visueel redigeren en presenteren, is keuzes maken. Niet per sé versimpelen maar wel selecteren, aangeven wat belangrijk is en wat niet en hoe het bronmateriaal te duiden.

Dat bronmateriaal bestond onder andere uit kaderteksten vol cijfers, op het eerste gezicht eenvoudig om te zetten in grafieken. Meer dan eens bleken de gegevens onvolledig of die uit het verleden onvergelijkbaar met die van recenter peilingen en werd de vraag: wat zou je nog willen weten om dit stuk van een goede context te voorzien?

Er waren positieve reacties op het meegebrachte ruime schetspapier en kleurkrijtjes. Even weg van het kille of digitale kantoorgereedschap!

Iets anders dat opviel was dat zelfs de meest tekst-geörienteerde collega’s gedreven op zoek gingen naar een visualisatie waarin woorden overbodig waren. Iets dat volgens de pleitbezorgers van infographics niet hoeft: ook tekst heeft, naast, kleur, vorm, structuur, een duidelijke en onmisbare functie in informatievisualisatie.

Voor het vertellen van een goed visueel verhaal is het hebben van slechts één boodschap voordelig, terwijl juist het gebruiken van meerdere middelen in samenhang die ene boodschap beter overbrengt dan één medium alleen kan.

Voor geïnteresseerden hierbij de link naar de presentatie van Heinze en mij bij Google.

 

Auteurs