Vervolgonderzoek naar infographics gesubsidieerd!

De afgelopen twee jaar hebben de onderzoekers van Every Picture Tells a Story met veel enthousiasme en inzet gewerkt aan het onderzoeksproject naar de interdisciplinaire samenwerking bij infographics. Op donderdag 4 september zullen de onderzoeksresultaten van dit project tijdens het eindcongres worden gepresenteerd en zullen tevens enkele tools worden gelanceerd om het samenwerkingsproces efficiënter te laten verlopen. Voor meer info over het eindcongres, klik hier.

Gelukkig stopt het onderzoek naar infographics bij Hogeschool Utrecht niet: er komt een vervolgonderzoek! Het onderzoeksproject “Nieuwswaarde van Datavisualisaties” wordt het aankomende jaar financieel gesteund door Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek met een subsidie van 47.500 euro. Onderzoeker Gerard Smit (hoofdaanvrager van de subsidie) zal zich het aankomende jaar bezig houden met het vraagstuk aan welke eisen datavisualisaties moeten voldoen om als een werkelijk vernieuwend, zinvol en bruikbaar nieuwsproduct te worden ervaren. Uiteindelijk zal het onderzoek resulteren in een checklist die makers van datavisualisaties kunnen raadplegen.

De eerste stap in het onderzoek is om vijftig bestaande datavisualisaties onder de loep te nemen en te analyseren in hoeverre ze een samenhangend geheel vormen. Vervolgens richt het onderzoek zich tot de gebruiker. Hoe komen de visualisaties over? Zijn ze aantrekkelijk, begrijpelijk en bruikbaar? Wanneer hebben gebruikers het gevoel goed geïnformeerd te worden of raken ze betrokken bij een nieuwsonderwerp? En bij wat voor een visualisatie haken ze af?

Ervaringsdeskundigen zoals datajournalist Jerry Vermanen van Nu.nl, informatiedesigner Erik van Gameren van NRC en Vincent Andriessen chef digitaal van het FD zullen de praktische ondersteuning van het project verzorgen.

Lees hier meer over het vervolgonderzoek.

Auteurs