Thank Google! Journalistieke bronnen selectie en verificatie

Thank Google! Journalistieke bronnen selectie en verificatie (2017 – heden)
Journalisten vinden en selecteren hun bronnen steeds meer online. Wat betekent dit voor de selectie en verificatie van die bronnen? Er is een observatie-onderzoek gedaan onder 48 jonge journalisten door hun research en hun schermactiviteiten op te nemen en een inhoudsanalyse te doen van elke handeling. De uitkomst hiervan is dat researchstrategieën van journalisten grotendeels zijn bepaald door wat Google aanbiedt. Verificatie van onlinebronnen gebeurt niet expliciet. Wél worden hybride methoden van verificatie gebruikt zoals het nagaan wat de achtergrond van een website is of het cross-checken van bronnen.

Onderzoekers

Publicaties:
S. Kruikemeier, S. Lecheler, Y. de Haan (in press). The use and verification of online sources in the news production process. In: J. Kats (Eds.) Social Media and Journalism’s Search for Truth. Oxford University Press.