Liveblogs

Geloofwaardigheid onder onmiddellijke omstandigheden (promotieonderzoek) (2018 – heden)
Als onmiddellijkheid onlosmakelijk is verbonden met online journalistiek rijst de vraag hoe journalisten daarbinnen geloofwaardigheid organiseren. Klassieke studies naar geloofwaardigheid wijzen naar de afzender, het communicatiekanaal of de boodschap waarmee die geloofwaardigheid kan worden vastgesteld. Maar geloofwaardigheid is niet alleen aan de producent van discours voorbehouden: online zijn er netwerk-effecten die geloofwaardigheid bepalen en gaan consumenten zelf ook actief aan de slag met de informatie die ze krijgen aangeboden.

Geloofwaardigheid is geen product, maar de uitkomst van een proces van onderhandeling tussen producenten en (nieuws)consumenten. Hoe en onder welke omstandigheden beide partijen een overeenkomst bereiken, wordt onderzocht aan de hand van een relatief nieuw online, journalistiek genre: het liveblog. Doel is om journalistieke strategieën van geloofwaardigheid te toetsen op begrip en aanvaarding bij nieuwsconsumenten. Middels een genre-analyse, inhoudsanalyse en semi-experimenten wordt zo inzicht verworven in mechanismen voor journalistieke geloofwaardigheid onder onmiddellijk omstandigheden.

Onderzoekers