Journalistieke research praktijken. Betrouwbaarheid en onmiddellijkheid (Promotieonderzoek)

In het promotieonderzoek van Els Diekerhof staan veranderende journalistieke researchpraktijken centraal. De concrete (online) activiteiten en handelingen van journalisten bij het vergaren en verifiëren van informatie en bronnen worden onderzocht. Het onderzoek moet ook
duidelijk maken welke rol betrouwbaarheid speelt als onderdeel van de journalistieke professionele ideologie en als richtinggevend principe voor journalistieke informatieverzameling.

Onderzoekers

Promovenda