Lopende onderzoeken

Onderzoekslijn: Research in Digitale Context

Thank Google! Journalistieke bronnen selectie en verificatie

Yael de Haan
(2017 – heden)

Journalisten vinden en selecteren hun bronnen steeds meer online. Wat betekent dit voor de selectie en verificatie van die bronnen? Er is een observatie-onderzoek gedaan onder 48 jonge journalisten door hun research en hun schermactiviteiten op te nemen en een inhoudsanalyse te doen van elke handeling. De uitkomst hiervan is dat researchstrategieën van journalisten grotendeels zijn bepaald door wat Google aanbiedt.

Journalistieke research praktijken. Betrouwbaarheid en onmiddellijkheid (Promotieonderzoek)

Els Diekerhof
(2017 – heden)

De concrete (online) activiteiten en handelingen van journalisten bij het vergaren en verifiëren van informatie en bronnen worden onderzocht. Het onderzoek moet ook duidelijk maken welke rol betrouwbaarheid speelt als onderdeel van de journalistieke professionele ideologie en als richtinggevend principe voor journalistieke informatieverzameling.

Geloofwaardigheid onder onmiddellijke omstandigheden (Promotieonderzoek)

Sebastiaan van der Lubben
(2018 – heden)

Geloofwaardigheid is zo bezien geen product, maar de uitkomst van een proces of onderhandeling tussen producenten en (nieuws)consumenten. Hoe en onder welke omstandigheden beide partijen een overeenkomst bereiken, wordt onderzocht aan de hand van een relatief nieuw online, journalistiek genre: het liveblog. Doel is om journalistieke strategieën van geloofwaardigheid te toetsen op begrip en aanvaarding bij nieuwsconsumenten.

Van black box naar glass box: Verborgen sturingsmechanismen in de geautomatiseerde journalistiek

Nele Goutier, Yael de Haan, Chris van der Heijden
(juli 2020 – juli 2022)

In afgelopen jaren zijn er ten behoeve van het journalistieke research-, redactie- en verificatieproces steeds meer digitale, geautomatiseerde en zelflerende ofwel zogenoemde AI (artificial intelligence) tools op de markt verschenen.
Hoewel AI-tools en zoekmachines efficiënt zijn in het ordenen, selecteren en verifiëren van data, zijn deze tools verre van objectief.
Dit onderzoeksproject heeft als doel om na te gaan wat de gevolgen zijn van het gebruik van door algoritmes gestuurde tools op de onafhankelijkheid, objectiviteit, betrouwbaarheid en transparantie van de journalistiek en hoe het bewustzijn over de werking van algoritmes onder journalisten vergroot kan worden.