Over J•Lab

Het lectoraat Crossmediale Kwaliteitsjournalistiek, of JournalismLab, is verbonden aan de School voor Journalistiek in Utrecht en doet onderzoek naar de impact van digitalisering op de journalistieke praktijk en op het journalistiek onderwijs. Er wordt onderzoek gedaan op drie onderzoeksgebieden: Journalistieke Storytelling, Journalistieke Research en Journalistiek Onderwijs. Het onderzoek van het lectoraat bestaat altijd uit wetenschappelijke methoden, een vertaling naar de praktijk en verbintenis met het journalistiek onderwijs.

Digitalisering heeft het medialandschap veranderd. Journalistieke organisaties zijn op zoek naar nieuwe businessmodellen, nieuwe manieren om het publiek te betrekken en nieuwe manieren om het publiek vast te houden. De digitalisering en innovatie binnen media gaat zo snel, dat het belangrijk is te blijven kijken hoe journalisten te werk gaan en welke functies journalistiek heeft binnen de samenleving. Andersom is ook de vraag: hoe kan digitalisering en innovatie bijdragen aan de journalistiek en haar functies? Daarbij niet onbelangrijk: wat en hoe onderwijs je de journalisten van de toekomst, hoe bereid je studenten voor op een snel veranderend en onzeker beroep? Dat zijn vraagstukken waar J-lab zich mee bezig houdt.

Op wetenschappelijk gebied publiceert J-lab geregeld onderzoek in vakbladen en presenteert op wetenschappelijke congressen. We werken veel samen met de beroepspraktijk, maar werken niet uit opdracht van de beroepspraktijk. Ook verzorgen we lezingen/expertisedagen voor de beroepspraktijk. In het onderwijs draagt het lectoraat niet alleen bij aan de onderzoek-vaardigheden van de studenten, maar is ook actief betrokken bij onderwijsvernieuwing en -ontwikkeling.

Read here information about our research group in English.

onderzoekers_journalismlab_2018

Onderzoekers J-lab 2018