Over J•Lab

Het J•Lab, of het Lectoraat Crossmediale Kwaliteitsjournalistiek, is verbonden aan de School voor Journalistiek (SvJ) in Utrecht. We doen onderzoek naar media, journalistiek en crossmediale content. Het onderzoek van dit lectoraat is sterk praktijkgericht en relevant voor journalisten, docenten, studenten, media, lezers en andere geïnteresseerden.

Op dit blog schrijven we over ons onderzoek, onderzoek van anderen en ontwikkelingen op het gebied van journalistiek en media. Daarnaast vind je hier ook onze publicaties en de agenda.

Naast onderzoek houdt J•Lab zich bezig met onderwijsontwikkeling en richt zich op het verstevigen van de positie van onderzoek binnen het onderwijs aan de SvJ. Volg ons ook op Twitter en Facebook voor de nieuwste blogs, onderzoeken en ontwikkelingen op het gebied van media en journalistiek.

 

Onderzoeksgebieden

Stand van de Nieuwsmedia

Op deze subsite van Persinnovatie (Stimuleringsfonds voor de Journalistiek) worden cijfermatige ontwikkelingen van media, media-gebruik en journalistiek bijgehouden. Het gaat onder meer om oplage- en bereikscijfers, kijk- en luistercijfers, digitaal media-gebruik, uitgevers, titels, werkgelegenheid en gegevens over social mediagebruik.

J•schools en Onderwijs

Onderwijsvernieuwing is een speerpunt van J•lab, centrale vraag is hoe we de journalist ‘future-proof’ opleiding voor een toekomst waar freelancen, multimedia en creativiteit gevraagd worden naast de traditionele vaardigheden, kennis en journalistieke houding. We doen o.a. onderzoek naar ‘blended learning’ en nieuwe onderwijsvormen en participeren in de curriculumvernieuwing van de SvJ.

De Crossmediale Mediaorganisatie

Wat doen nieuwsmedia online? Op verschillende manieren zijn redacties op zoek naar oplossingen om oude en nieuwe media met elkaar te combineren. Uitgevers en hoofdredacteuren ontwikkelen strategieën en concepten om in te kunnen spelen op een crossmediale toekomst. Veel nieuwsorganisaties zoeken het antwoord in een geïntegreerde redactie waarbij journalisten van verschillende mediaplatformen gemeenschappelijk de online en offline berichtgeving verzorgen. Op crossmediale redacties komt daarnaast steeds meer ruimte voor interdisciplinaire samenwerking tussen journalisten, vormgevers, data-analisten en developers.

Engagement Design

Journalisten en onderzoekers houden zich bezig met het beschrijven van de ‘wat’ (mechanismen, verbanden, gebeurtenissen). Designers leggen zich juist toe op de what if. Eindgebruikers krijgen een actieve rol in het ontwerpproces, dat altijd user-centred is.

Met Nuse, een start-up ontstaan vanuit het lectoraat, die data-, tech- & designoplossingen levert aan journalistieke organisaties, werken Anne Nienhuis en Laurens Vreekamp aan verschillende research through design projecten.

Twittersferen

In dit onderzoek wordt gekeken hoe discussies zich op Twitter ontwikkelen, waarbij de focus niet een bepaalde groep (politici, journalisten) is of een bepaald onderwerp betreft. Het gaat om de ontwikkeling van een ‘publieke sfeer’ op Twitter als zodanig. We onderzoeken dat zowel op nationaal als op lokaal niveau.

Zachte journalistiek

Hierin wordt onderzocht hoe zachte journalistiek onlosmakelijk deel uitmaakt van de huidige journalistiek, het maatschappelijk veld en de individuele identiteit.

 

Promotieonderzoeken

Multimediale Journalistieke Verhalen

Het promotieonderzoek van Renée van der Nat gaat over multimediale journalistieke verhalen. Zij onderzoekt welke vertelprincipes en professionele conventies hieraan ten grondslag liggen. Het onderzoek loopt van 2017 tot en met 2021, en bestaat uit drie deelstudies: narratologische analyses, reconstructie-interviews en publieksonderzoek.

Ownership and Businessmodels

Bij dit promotieonderzoek doet Mathilde Sanders onderzoek naar hoe verschillende soorten eigendom, zoals beursgenoteerde bedrijven, stichtingen of coöperaties, samenhangen met de keuze voor bepaalde businessmodellen bij nieuwsmediabedrijven. De nadruk ligt hierbij op de verkenning van verdienmodellen van Europese journalistieke start-ups.

Journalistieke research praktijken

In het promotieonderzoek van Els Diekerhof staan veranderende journalistieke researchpraktijken centraal. De concrete (online) activiteiten en handelingen van journalisten bij het vergaren en verifiëren van informatie en bronnen worden onderzocht. Het onderzoek moet ook duidelijk maken welke rol betrouwbaarheid speelt als onderdeel van de journalistieke professionele ideologie en als richtinggevend principe voor journalistieke informatieverzameling.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *