Over J•Lab

Het lectoraat Kwaliteitsjournalistiek in Digitale Transitie (JournalismLab) onderzoekt kwaliteitsjournalistiek in de context van de digitale wereld.

JournalismLab pakt onderzoeksprojecten op waarbij de digitale transitie van de journalistiek wordt bekeken. Hierbij kijken we specifiek naar de wederkerigheid tussen drie journalistieke processen: productie, inhoud en effect. Dit doen we via een zogenoemde practice-theory benadering. In een dergelijke benadering worden journalistieke processen onderzocht vanuit de praktische activiteiten van alle betrokkenen.

Dit doet JournalismLab binnen twee onderzoekslijnen: Digitale verhaalvormen en Research in digitale context. Deze lijnen lopen parallel aan wat de essentie is van de journalistiek: goede verhalen vertellen op basis van betrouwbare informatie.

Visie

De digitale transitie van de samenleving laat het fundament van de journalistiek, betrouwbare informatievoorziening, wankelen. De mediaprofessional komt hiermee voor enorme uitdagingen te staan.

Terwijl voorheen een duidelijk onderscheid werd gemaakt tussen productie, inhoud en effect van de journalistiek, spreekt men tegenwoordig liever van ‘blurring boundaries’. Alles loopt door elkaar en de grenzen tussen journalistiek en andere velden binnen de vloeibare samenleving vervagen. Hierdoor ontstaan nieuwe vragen en nieuwe problemen en ontstaat er een nieuwe rolverdeling tussen journalist en publiek. De dynamiek van de journalistiek verandert. Hetzelfde geldt voor de rol van de diverse spelers. Journalistieke producten zijn in toenemende mate divers, multimediaal en crossmediaal.

Hoewel de onafhankelijke mediaprofessional in het onderzoek van JournalismLab centraal staat, is de huidige journalistiek meer dan een professie: zij is een samenstel van praktijken. Die praktijken veranderen voortdurend. In dit complexe spel spelen ook de journalistiekopleidingen een rol.

Een ander belangrijk element binnen het complexe veld van de journalistiek is de ethiek. De journalistiek speelt een cruciale rol in het maatschappelijk debat dat op zijn beurt een fundament is van de democratie. Aan een dergelijke positie liggen een tal van ethische vragen, dilemma’s en uitgangspunten ten grondslag. Deze dienen voortdurend gewogen te worden.

Read here information about our research group in English.

onderzoekers_journalismlab_2018

Onderzoekers J-lab 2018