Scenario’s voor het journalistiekonderwijs
2021
Lopend onderzoek
Scenario’s voor het journalistiekonderwijs

Van mbo, hbo en wo, tot cursussen, trainingen en talentprogramma’s. Er zijn vele manieren waarop je in Nederland opgeleid kunt worden tot journalist of je kunt laten bijscholen als je eenmaal in het vak zit. Maar de wereld, zeker die van de journalistiek, verandert. Mensen consumeren nieuws anders, er zijn talloze nieuwe, vooral digitale mogelijkheden, verdienmodellen wijzigen en tegelijkertijd staat het vertrouwen in de journalistiek ter discussie.

Daarnaast staan ook de ontwikkelingen in het onderwijs niet stil. Op de opleidingen spelen wensen om te flexibiliseren en te personaliseren. En ‘een leven lang leren’ wordt steeds gewoner.

Wat betekenen al deze veranderingen voor opleidingen journalistiek en voor de doorontwikkeling van journalisten in het werkveld? Om dit te achterhalen zijn we gestart met een scenario-onderzoek. Doel hiervan is om te komen tot diverse consistente, plausibele maar ook radicale scenario’s die bijdragen aan het debat over het opleiden van aanstaande en actieve journalisten.

Hiertoe zijn begin 2021 zijn een vijftigtal Nederlandse experts op het gebied van journalistiek en onderwijs via een online enquête gevraagd naar hun visie op de ontwikkelingen in de journalistieke onderwijs.. Tegelijkertijd werd een literatuurstudie verricht naar elders, vooral buiten Nederland, levende opvattingen over de toekomst van het journalistiekonderwijs. Op basis van enquête en literatuurstudie werd de thematiek geclusterd en tien ‘trendsessies’ georganiseerd, waar experts met elkaar in gesprek gaan over specifieke ontwikkelingen en trends in het journalistieke onderwijs. Dit heeft geleid tot vier scenario’s voor de toekomst van het journalistiekonderwijs.

Bekijk de website hier

Onderzoekers

Over Journalismlab

Onderzoek in de context van de digitale wereld

Het lectoraat Kwaliteitsjournalistiek in Digitale Transitie (JournalismLab) doet aan de hand van diverse thema’s praktijkgericht onderzoek. Hierbij kijken we naar de wederkerigheid tussen drie journalistieke processen: productie, inhoud en effect.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van Journalismlab en alle ontwikkelingen schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.