Nieuwslokaal

Lokaal Online – het nieuwe nieuwsbedrijf

In Nederland bestaan zo’n 130 lokale online nieuwsinitiatieven die actief zijn in bijna 200 gemeenten. Het gaat niet om lokale bloggers maar om nieuwssites met reclame, een redactie en een lokale focus. Ze variëren van éénpitters tot mediacollectieven, van amateurs die het ‘erbij’ doen tot professionals die er van kunnen leven. Deze initiatieven zijn niet het verlengstuk van traditionele media zoals kranten, omroepen of huis-aan-huisbladen.

Doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van deze nieuwe initiatieven: waar zitten ze, waar bestaat hun content uit, wat zijn hun bronnen, wie werken voor de platformen, wat is hun journalistieke taakopvatting, wat is hun lokale impact, hoe verdienen ze geld, hoe ziet hun businessmodel er op langere termijn uit? Die inventarisatie moet ideeën, suggesties en voorbeelden opleveren voor lokale nieuwssites en voor mensen die zoiets willen starten. Meer controle van lokale overheden, een levendiger lokale democratie en meer betrokkenheid van burgers bij het lokale bestuur zijn mogelijk het gevolg van een rijkere lokale mediacultuur – dat is uiteindelijk het maatschappelijke doel van dit onderzoek.

Traditionele lokale media hebben het lastig. Oplages dalen, advertentie-inkomsten lopen terug. Lokale omroepen hebben weinig financiële armslag terwijl regionale omroepen zoveel gemeenten moeten bedienen dat er weinig aandacht is voor individuele gemeenten. De hoop is dus gevestigd op online. Lokale markten zijn relatief klein waardoor advertenties minder opleveren. Maar de ruim 100 nieuwe initiatieven logenstraffen dat idee. Vandaar dit onderzoek, waarvan de resultaten relevant en inspirerend kunnen zijn voor anderen: hoe doen die lokale online nieuwsaanbieders het?

Naar dergelijke online initiatieven is – afgezien van het onderzoek van het Stimuleringsfonds (Kik, Bakker, Buijs & Katz, 2012) en een nog niet gepubliceerd onderzoek van Bakker (2013) over Dichtbij – nauwelijks onderzoek beschikbaar. We sluiten in dit onderzoek wel aan bij het buitenlandse onderzoek dat op dit terrein beschikbaar is, maar waarin voornamelijk deelaspecten beschreven worden. D’heer en Paulussen (2012) onderzochten de inhoud van de burgerbijdragen van het Belgische “Belang van Limburg”; Fröhlich, Quiring en Engesser (2012) bevroegen burgerbloggers die meewerkten aan de Duitse Myheimat website; Radcliffe (2012) biedt een overzicht van Britse lokale mediasites; Metzgar, Kurpius en Rowley (2011) beschreven in hun studie een zestal Amerikaanse lokale initiatieven (zie ook Miller, 2010).

We gaan het onderzoek samen uitvoeren met studenten journalistiek. Van hen vragen we niet alleen om deze initiatieven in kaart te brengen (wat voor inhoud verspreiden ze, wat voor mensen werken er, wat is hun netwerk, hoe wordt er geld verdiend) maar ook om de mensen achter deze initiatieven te interviewen. We willen een boekje (gratis, in pdf) maken voor belangstellenen, artikelen voor vakbladen (papier, online) schrijven, een website waarin we de initiatieven laten zien en de makers aan het woord komen, workshops organiseren, en we willen er ook een wetenschappelijk artikel over publiceren.

Bronnen
Bakker, P. (2013). Digital Ambulance Chasers, Blogging Vets And Non-Stop Commenters; Hyperlocal News In Practice. (paper submitted tot ICA-conference, London, 2013)

D’heer, E. & Paulussen, S. (2012). The use of citizen journalism for hyperlocal news production. Paper presented at the Neo-Journalism Conference, Brussels, 6-7 October, 2012.

Fröhlich, R., Quiring, O. & Engesser, S. (2012). Between idiosyncratic self-interests and professional standards: A contribution to the understanding of participatory journalism in Web 2.0. Results from an online survey in Germany. Journalism 1–23 DOI: 10.1177/1464884912442282.

Kik, Q., Bakker, P., Buijs, L. & Katz, J. (2012). Meer lokaal nieuwsaanbod, minder pluriformiteit (2012). Stimuleringsfonds voor de Pers. https://www.journalismlab.nl/2012/11/meer-lokaal-nieuwsaanbod-minder-pluriformiteit/
Metzgar, Emily T., Kurpius, David D. & Rowley, Karen M. (2011). Defining hyperlocal media: Proposing a framework for discussion. New Media Society 2011 13(5), 772-787. DOI: 10.1177/1461444810385095

Miller, Devin L. (2010). Who Wants Yesterday’s Papers? The Rise Of Independent Online Media. Research Papers. Paper 23. http://opensiuc.lib.siu.edu/gs_rp/23

Radcliffe, D. (2012). Here and Now; UK hyperlocal media. Nesta.
Periode: januari – april 2013 (onderzoek), april – juli 2013 (opleveren eindproducten).