Nieuw onderzoek: Toekomstscenario’s voor journalistiek en onderwijs

pexels-anna-shvets-4226256

Dit voorjaar is het lectoraat Kwaliteitsjournalistiek in Digitale Transitie van de Hogeschool Utrecht een scenario-onderzoek gestart naar de toekomst van onderwijs en professionalisering in de journalistiek.

Van mbo, hbo en wo, tot cursussen, trainingen en talentprogramma’s. Er zijn vele manieren waarop je opgeleid kunt worden tot journalist, of je laten bijscholen als je eenmaal in het vak zit. Maar de wereld verandert en zeker die van de journalistiek. Mensen consumeren nieuws anders, er zijn talloze nieuwe digitale mogelijkheden, verdienmodellen wijzigen en tegelijkertijd staat het vertrouwen in de journalistiek ter discussie.

Daarnaast staan ook de ontwikkelingen in het onderwijs niet stil. Op de opleidingen spelen wensen om te flexibiliseren en te personaliseren. Daarnaast wordt ‘een leven lang leren’ steeds gewoner.

Wat betekenen al deze veranderingen voor opleidingen journalistiek en voor de doorontwikkeling van journalisten in het werkveld? Om dit te achterhalen zijn we gestart met een scenario-onderzoek. Doel hiervan is om te komen tot diverse consistente, plausibele maar ook radicale scenario’s die bijdragen aan het debat over het opleiden van aanstaande en actieve journalisten.

Journalistiek 2025

Dit onderzoek gebeurt parallel aan een onderzoek dat het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek op dit moment doet naar de toekomst van de journalistieke sector. In 2014 deed het Stimuleringsfonds al een vergelijkbaar onderzoek Anders nog nieuws? Scenario’s voor de toekomst van de journalistiek in 2025. Bekijk hier de opzet van hun huidige onderzoek naar dit onderwerp.

Doel van ons onderzoek is om door raadpleging van zo’n 60-80 experts op het snijvlak van journalistiek en onderwijs toekomstscenario’s op te stellen. De experts ontwerpen, doceren op of leiden mbo- hbo- of wo-opleidingen journalistiek, (post-initiële) cursussen en trainingen, talentprogramma’s en werken daarnaast zelf vaak als journalist of als onderwijsinnovator in algemene zin.

Diverse rondes

In de eerste ronde half mei gaan we achterhalen wat de belangrijkste vragen voor de toekomst van journalistiek en onderwijs zijn. Aan de hand van de uitkomsten van ronde 1 en een uitgebreide literatuuranalyse zullen we een aantal thema’s bepalen. Deze vormen de basis voor ronde 2 in juni, waarin we in diverse bijeenkomsten de belangrijkste zekere en onzekere trends vaststellen. De uitkomst van deze tweede ronde vormt de basis voor de scenario’s. In een derde ronde in september zullen we de scenario’s in gemêleerde groepen uitwerken en daarbij de implicaties voor de toekomst bepalen. Met als uiteindelijk doel om handvatten te geven voor een gestructureerd debat voor de toekomst van journalistiek en onderwijs.

Kasem, A., Maes, M. Van, Wannet, M. Van, (2015). Anders nog nieuws? Scenario’s voor de toekomst van de journalistiek. Stimuleringsfonds voor de journalistiek. journalistiek2025.nl

MEER OVER

Over Journalismlab

Onderzoek in de context van de digitale wereld

Het lectoraat Kwaliteitsjournalistiek in Digitale Transitie (JournalismLab) doet aan de hand van diverse thema’s praktijkgericht onderzoek. Hierbij kijken we naar de wederkerigheid tussen drie journalistieke processen: productie, inhoud en effect.

Deel dit artikel:

Lees meer

Thema's

Research &
automatisering

De veranderende researchpraktijk en de rol van AI

Belevenis-
journalistiek

Digitale storytelling en het effect op de consument

Nieuws-
consumptie

Verschillende vormen van nieuws en het effect ervan

Innovatie
in onderwijs

Journalistiekonderwijs in een veranderende wereld

Lokale
journalistiek

Ontwikkelingen op het gebied van lokale media

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van Journalismlab en alle ontwikkelingen schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.