Lopende onderzoeken

Onderzoekslijn: Journalistiek Onderwijs

Journalistiek onderwijs in vloeibare tijden

Yael de Haan, Chris van der Heijden
(2018 – heden)

Op alle journalistiekopleidingen, zowel in Nederland als elders, heerst onzekerheid over de juiste koers, welke vaardigheden aan te bieden, welk kennis te doceren en hoe. De verklaring voor deze onzekerheid is te herleiden tot onzekerheid over de journalistiek zelf – haar inhoud, vorm, functie en meer. Dit onderzoek analyseert hoe journalistiekopleidingen en docenten omgaan met c.q. inspelen op deze vloeibaarheid.