Afgeronde onderzoeken

Onderzoekslijn: Journalistieke onderwijs

Wat kunnen docenten van elkaar leren rondom de invoer van hybride leeromgevingen?

Welke lessen zijn er te leren rondom de invoer van een hybride leeromgeving binnen een media-opleiding? Met die vraag heeft Judith Popken zich beziggehouden tijdens het onderzoek Blended learning in the media classroom: search for the ultimate blend, dat zij in 2016 en 2017 heeft uitgevoerd. Popken definieerde de hybride leeromgeving als een leeromgeving waarbinnen sprake is van zowel klassikaal leren, online leren als van leren in de beroepspraktijk.

Voor dit onderzoek sprak Popken docenten en studenten van drie verschillende media-opleidingen waar hybride onderwijs deels is ingevoerd, in bijvoorbeeld een cursus of een minor. Naast de interviews heeft ze observaties uitgevoerd en bestudeerde ze lesmaterialen en materiaal in de online omgeving.

De opbrengsten van het onderzoek zijn en worden gebruikt bij het vormgeven van nieuw onderwijs op de SvJ in Utrecht. In onderstaande publicatie voor Het Onderwijsblad spitste ik me echter vooral toe op de afstemming tussen online en leren en klassikaal leren.

Publicaties
Online onderwijs heeft klaslokaal hard nodig.

Kritische en creatieve ondernemers: Is het journalistieke stagemodel toekomstbestendig? (2014)

In het tweede of derde jaar begint voor veel studenten het echte werk: stagelopen op een redactie of bij een mediabedrijf. De vier HBO-scholen journalistiek in Nederland zijn praktijkgerichte opleidingen en vereisen 1 of meer stageperiodes tijdens de opleiding. Maar in hoeverre zijn de studenten journalistiek genoeg geëquipeerd om mee te draaien op een redactie? Geven de opleidingen genoeg bagage mee, zodat studenten de echte wereld kunnen betreden?

Bij de school voor journalistiek in Utrecht is in totaal 335 stageformulieren – ingevuld door praktijkbegeleiders – geanalyseerd en 12 interviews gehouden met praktijkbegeleiders om meer inzicht te krijgen in hoeverre praktijkbegeleiders vinden dat studenten voldoende toegerust zijn om in de praktijk te werken.

Publicaties
Critical and creative entrepreneurs: Is the journalism internship model future proof? Future of Journalism conference Cardiff, 2015.