Onderzoek & Publicaties

JournalismLab heeft sinds 2012 twee grote onderzoeksprojecten op het gebied van informatievisualisatie opgezet en uitgevoerd. Every Picture Tells a Story liep van 2012 tot 2014, en De Nieuwswaarde van Datavisualisatie van 2014 tot 2016. Beide project worden gekenmerkt door een multi-methodisch aanpak en een nauwe samenwerking met de beroepspraktijk.

De Nieuwswaarde van Datavisualisaties
Voor De Nieuwswaarde van Datavisualisaties is onderzocht hoe en waarom een informatievisualisatie nuttig, relevant en aantrekkelijk is voor de lezer.

We hebben daarvoor verschillende methoden gebruikt. Eerst hebben we een inhoudsanalyse van meer dan 400 visualisaties in het NRC Handelsblad, Het Financieele Dagblad en NU.nl gedaan, met als doel om meer inzicht te krijgen in de type visualisaties die gemaakt worden en hoe de verhouding is tussen tekst en beeld.

Dit is vervolgens besproken met de makers van de visualisaties.

Om meer inzicht te krijgen hoe de lezer de visualisaties ervaart is er gebruik gemaakt van een combinatie van eye-tracking onderzoek, focusgroepen en surveys onder de lezers van NRC Handelsblad, het Financieele Dagblad en NU.nl.

Every Picture Tells a Story
Every Picture Tells a Story is een onderzoek dat zich richtte op het productieproces van informatievisualisaties. Daarvoor hebben wij het gehele productieproces van opdrachtgever tot eindproduct geanalyseerd bij drie verschillende opdrachten. We hebben daarvoor verschillende vergaderingen en bijeenkomsten bijgewoond, documenten bestudeerd en interviews gehouden.

Publicaties
Yael de Haan, Sanne Kruikemeier, Sophie Lecheler, Gerard Smit, and Renee van der Nat (2017) When Does an Infographic Say More Than a Thousand Words? Journalism Studies Vol. 0 , Iss. 0,0

Yael de Haan, Sanne Kruikemier, Sophie Lecheler, Gerard Smit & Renée van der Nat. (2016) When does an infographic say more than a thousand words? Audience evaluations of information visualizations in the news. Conference International Communication Association 2016 Fukuoka, Japan.

Gerard Smit, Yael de Haan & Renée van der Nat. (2016) Een duidelijke verhaal. Eindrapportage. Utrecht: Hogeschool Utrecht.

Gerard Smit, Yael de Haan, & Laura Buijs. (2014) Het interdisciplinaire maakproces van infographics. Een samenvatting van de resultaten van het project Every Picture Tells a Story (2012–2014). Utrecht: Hogeschool Utrecht.

Gerard Smit, Yael De Haan & Laura Buijs (2014). Visualizing News: Make it Work. Digital Journalism2(3), 344-354.

Gerard Smit, Yael de Haan, & Laura Buijs. (2014). Working with or next to each other? Boundary crossing in the field of information visualization. The Journal of Media Innovations1(2), 36-51.

Piet Bakker, Yael de Haan, & Carel Kuitenbrouwer. (2012). Wat Werkt? Een verkenning van de praktische en wetenschappelijke kennis over informatievisualisatie. Utrecht: Hogeschool Utrecht.