Informatievisualisaties

Informatievisualisaties zijn een verbeelding van kwantitatieve en kwalitatieve gegevens. Het begrip informatievisualisatie omvat onder andere infographics, datavisualisaties, grafieken, flowcharts en kaarten. Het doel van een informatievisualisatie is om de gegevens op een visuele manier te communiceren. Kenmerkend aan informatievisualisaties is dat er sprake is van een samenhangend geheel van tekst en beeld, die elkaar ondersteunen of aanvullen.

Voorbeeld_graphics_krant

Spread met daarop verschillende visualisaties / NRC Handelsblad 24-06-2016

Informatievisualisaties zijn overal om ons heen. Dit kan gaan om kaarten, grafieken, tijdslijnen, maar ook schema’s, netwerken en animaties. We hoeven 
de krant maar open te slaan of een jaarverslag in te zien en we komen
in aanraking met deze grafische verbeeldingen van informatie. De vraag naar informatievisualisaties neemt toe. Niet alleen in de journalistiek, maar ook bij het bedrijfsleven en de overheid. Online technologieën maken het steeds eenvoudiger om visualisaties te maken. Ook de grote hoeveelheden data die beschikbaar komen, lenen 
zich voor visualisaties. Op die manier zijn data overzichtelijk te presenteren, moeilijke begrippen te verduidelijken en complexe relaties inzichtelijk te maken.

Tegelijkertijd is het geen eenduidig werkveld. Er zijn weinig specialisten die alle facetten van het vakgebied beheersen. De aanwezige kennis is versnipperd.
 De specialisten hebben ieder hun eigen deeltaak en spreken elkaars ‘taal’ veelal niet, waardoor het eindproduct niet altijd aan alle eisen voldoet.

Screenshot 2016-06-24 13.46.19

Met een mouse over krijgt de gebruiker gedetailleerde informatie over de grafiek / NU.nl 23-06-2016

Ook is het niet eenvoudig de verschillende eisen en ideeën van opdrachtgevers, managers, dataspecialisten en designers met elkaar te verenigen.

Behalve het complexe maakproces, blijft ook nog de vraag hoe nieuws consumenten informatievisualisaties gebruiken/lezen en waarderen. Is het voor redacties de moeite waard om te investeren in interdisciplinaire teams om visuele verhalen te maken?

JournalismLab doet sinds 2012 onderzoek naar informatievisualisaties.

Vanuit dit onderzoek hebben wij tools en onderwijs ontwikkeld. Daarnaast zijn rapporten en artikelen over dit onderzoek gepubliceerd in wetenschappelijk tijdschriften. Ook geven wij graag advies over het maken van informatie visualisaties.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *