Workshop: P<0,05 de heilige graal? Ontwikkelingen in kwantitatief onderzoek

Het broeit in de wetenschap. Binnen verschillende wetenschapsgebieden staan onderzoeksresultaten ter discussie. Publication bias en questionable research practices lijken te zorgen voor niet-reproduceerbare resultaten. Ook qua analyse zijn het onzekere tijden voor onderzoekers. Vroeger gooide je alles in SPSS en smeekte je de goden om p < 0,05. Deze werkwijze ligt steeds meer onder vuur. Wat zijn de ervaringen van de praktijkgerichte onderzoekers van de HU? Hoe moet je anno 2016 kwantitatieve data rapporteren? Hierover gaan we met elkaar in gesprek onder leiding van Jonas Moons, onderzoeker/methodoloog bij het Publab. Daarnaast zullen ook ontwikkelingen zoals de verschuiving naar open research en de toenemende populariteit van schattende statistiek ten koste van toetsende statistiek aan bod komen. Bedoeld voor: · Kwantitatieve (docent-)onderzoekers Voorkennis · Statistiek en methoden op WO-bachelorniveau · Kennis van significantietoetsing Leerdoelen Na afloop van de workshop: · Weet je meer over de achtergrond en laatste ontwikkelingen van de huidige ‘crisis’ en de gevolgen voor je eigen onderzoek en publicaties · Weet je waar je naar moet kijken om onderzoek te beoordelen op statistische robuustheid · Ken je de basis van betrouwbaarheidsintervallen en Bayesiaanse statistiek, en weet je hoe je deze moet interpreteren · Heb je handvatten (literatuur, Twitteraccounts, rekenvoorbeelden, programma’s) om hier verder over te leren en mee te gaan experimenteren Meenemen · Een laptop met Excel