Labtalk: De Stand van de Nieuwsmedia 2015

Televisie is een generatiedingetje. 50-plussers gaan steeds meer televisiekijken. De mensen die na de oorlog zijn geboren, vormen de eerste generatie die als kind televisiekeken. Wie na 1960 geboren is, weet niet beter dan dat er een televisie in huis staat. De jongste generatie (geboren na 2000) kijkt steeds minder televisie, leest vrijwel nooit een krant en is de hele dag online. Dit is de eerste generatie die denkt dat YouTube altijd bestaan heeft.

Voor De Stand van de Nieuwsmedia hebben Piet Bakker, Paula Breuning en Renée van der Nat samen met studenten, cijfers over nieuwsmedia verzameld en die aangevuld met eigen data. Van oplagecijfers en kijkcijfers, tot de kosten van de krant en journalistieke podcasts. Zoveel mogelijk hebben we geprobeerd data te verzamelen die de veranderingen in het medialandschap vanaf 2000 laten zien. Uit deze dataverzameling komt een beeld naar voren van een medialandschap dat constant reageert op veranderend gedrag van de mediaconsument.

Het is niet het gedrag dat verandert, de generaties worden ouder en houden voor een groot deel vast aan hun bestaande gedrag, hun mediagebruik verschuift – maar het gedrag van nieuwe generaties is fundamenteel anders.

Meld je wel aan via KenniscentrumFCJ@hu.nl zodat je op de hoogte blijft van een eventuele locatiewijziging en er een broodje voor je klaarstaat.