ECREA Journalism Studies Odense 2017

Drie J-lab papers worden dit voorjaar gepresenteerd op ECREA Journalism Studies in Odense, Denemarken. Op de conferentie wordt gekeken naar de manier waarop het publiek een steeds grotere rol speelt in de journalistiek. Traditioneel houdt de journalist het publiek op afstand, maar in het hedendaagse medialandschap is dat niet meer mogelijk. Welke gevolgen heeft dit voor de journalistiek?

J-lab presenteert de volgende papers

  • Chris van der Heijden – Levels of participation, motives to participate.
  • Yael de Haan – To trust or not to trust: online sourcing verification strategies among journalists
  • Piet Bakker & Renée van der Nat – MediaGeneration Next. Generation as predictor for future media habits