Etmaal 2013: Lokale traditionele nieuwsmedia als vliegwiel voor online initiatieven

Onderstaande blog is geschreven door oud kenniskringlid Laura Buijs.

Wie kijkt naar de ontwikkelingen op lokaal mediagebied ziet twee tegengestelde bewegingen. Enerzijds staan lokale en regionale Nederlandse nieuwsmedia onder druk. De regionale dagbladoplage daalt al enige tijd en de concurrentie neemt steeds meer af. Anderzijds is er een golf van nieuwe online initiatieven waarneembaar. Niet alleen hebben vrijwel alle traditionele printmedia en omroepen hun eigen website, ook het aantal nieuwe particuliere en commerciële initiatieven neemt toe.

Het nieuwe lokale landschap inclusief deze initiatieven is nog nooit volledig in kaart gebracht. Om hier meer inzicht te krijgen, heeft Het Stimuleringsfonds voor de Pers in samenwerking met J-lab, een brede inventarisatie van lokale nieuwsmedia gedaan in alle 418 Nederlandse gemeenten. Onderzocht is uit hoeveel mediakanalen inwoners van een Nederlandse gemeente kunnen kiezen, welke regionale verschillen er zijn, en wat de relatie is tussen de aanwezigheid van traditionele lokale nieuwsmedia en zelfstandige online nieuwsinitiatieven.

Resultaten
Uit het onderzoek blijkt dat het traditionele lokale nieuwsaanbod (radio, televisie en print) 9% is gedaald ten opzichte van 2005, terwijl het online nieuwsaanbod in de regio in twee jaar tijd met 44% is gestegen. Opvallend is echter dat van deze nieuwe online initiatieven, het merendeel bestaat uit zogeheten aggregatiesites, online doorgeefluiken van nieuws dat elders geplaatst is. Uniek zijn deze berichten dus over het algemeen niet. Daarnaast blijkt dat de daling van het traditionele nieuwsaanbod niet wordt gecompenseerd door nieuwe zelfstandige online initiatieven. Deze initiatieven duiken namelijk vaker op in gemeenten waar al meer traditionele aanbieders van lokaal nieuws zijn.

MEER OVER

Over Journalismlab

Onderzoek in de context van de digitale wereld

Het lectoraat Kwaliteitsjournalistiek in Digitale Transitie (JournalismLab) doet aan de hand van diverse thema’s praktijkgericht onderzoek. Hierbij kijken we naar de wederkerigheid tussen drie journalistieke processen: productie, inhoud en effect.

Deel dit artikel:

Lees meer

Thema's

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van Journalismlab en alle ontwikkelingen schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.