Noordnieuws

Noordelingen kunnen online kiezen uit soms wel meer dan 10 lokale nieuwssites. Limburgers en Zeeuwen moeten het met de helft doen.

De kaartjes – gemeenten | provincies – met de verdeling van lokale nieuwssites (gemaakt door Jerry Vermanen van nu.nl) maken dat duidelijk.

Omdat het alleen sites betreft die (deels) origineel nieuws bevatten, is het echte aanbod van media veel groter. Pure aggregatie-sites, Twitter en ‘traditionele’ media als kranten, nieuwsbladen, huis-aan-huis-bladen, lokale en regionale omroep zijn niet meegeteld (bij de eindrapportage komen ze wel aan bod).

Als je die meeneemt, zullen sommige gemeenten meer dan 30 nieuwskanalen hebben.

Maar het aantal kanalen zegt weinig over de hoeveelheid nieuws.

Websites die aan een traditioneel medium zijn verbonden, bevatten vaak alleen een deel van het nieuws dat elders al gepubliceerd is. Pure aggregatie is buiten beschouwing gebleven, maar er zitten wel sites bij die veel aggregeren. Er kunnen sites tussen zitten die heel weinig nieuws bevatten of alleen maar persberichten van de gemeente.

In de eindrapportage van het onderzoek van het Stimuleringsfonds zal ook de inhoud aan bod komen. Dan kan je pas wat zeggen over lokale nieuwsvoorziening.

Maar waar komt die scheve vedeling vandaan? In Friesland zijn er nog twee dagbladen, en relatief veel betaalde nieuwsbladen en huis-aan-huisbladen. De regionale omroep in Groningen, Friesland en Drente is bovengemiddeld populair. Veel ‘traditioneel’ nieuws dus, en dat maakt het voor andere aanbieders makkelijker om zich daardoor te laten inspireren. “Nieuws trekt nieuws aan” zou je kunnen zeggen.

Hans Voorn, Commercieel Directeur bij de NDC Mediagroep dacht dat het misschien te maken had met de omvang van de gemeenten in Friesland en Groningen. Als die erg groot zouden zijn, zouden ze ook meer media kunnen hebben (meer nieuws, meer advertenties).

Het gekke is dat dat precies omgekeerd is. De kleinste gemeenten qua inwonertal liggen juist in Friesland en Groningen. Dat maakt de uitkomst van het onderzoeker nog extremer: hoe kleiner de gemeente, hoe meer nieuwskanalen. Het maakt vooral benieuwd naar de uitkomst van het eindonderzoek: wat staat er op al die sites?

 

MEER OVER

About Journalismlab

Research group Journalism in Digital Transition of the University of Applied Sciences Utrecht

Het lectoraat Kwaliteitsjournalistiek in Digitale Transitie (JournalismLab) doet aan de hand van diverse thema’s praktijkgericht onderzoek. Hierbij kijken we naar de wederkerigheid tussen drie journalistieke processen: productie, inhoud en effect.

Deel dit artikel:

Read more

Thema's

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van Journalismlab en alle ontwikkelingen schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.