ECREA journalism studies

ECREA Journalism Studies Lugano

Vier J-lab papers worden dit najaar gepresenteerd op ECREA Journalism Studies in Lugano, Zwitserland. Goed nieuws dus!

 

ECREA

In november 2018 organiseert Lugano de zevende editie van de tweejaarlijkse conferentie van de European Communication Research and Education Association (ECREA), de toonaangevende vereniging in Europa voor onderzoekers en academici op het gebied van communicatie.

Tijdens de conferentie zullen meer dan duizend experts bijeenkomen in de zuidelijke Alpine en Italiaans sprekende stad Lugano om – via tientallen parallelle sessies – een breed scala van actuele onderwerpen te bespreken, waaronder het gebruik van media, hun relatie met democratie, crisiscommunicatie, het portretteren van de wetenschap en van de migratieverschijnselen.

 

LUGANO ECREA

Lugano

 

Inbreng Jlab

De volgende vier papers zullen in Lugano gepresenteerd worden.

 

Present and engaged in a virtual world: To a conceptual model of immersive journalism (Kiki de Bruin, Yael de Haan en Anne Nienhuis)

Immersieve journalistiek wordt gezien als een manier om het publiek aan je te binden door hen emotioneel te betrekken bij het verhaal. Door het publiek de echte wereld ‘virtueel’ te laten ervaren, zouden zij meer grip op en begrip voor ongrijpbare en onvoorstelbare gebeurtenissen in de wereld krijgen. Samen met onderzoekers aan de UvA en de Universiteit van Wenen en journalisten van KRO-NCRV, VPRO, NOS, NTR en Instituut voor Beeld en Geluid is J-lab in februari begonnen met het tweejarig onderzoeksproject. Het doel is meer inzicht te krijgen in hoeverre emotionele betrokkenheid van nieuwsconsumenten bij journalistieke producties van invloed kan zijn op de publieke functie van journalistieke organisaties.

Meer informatie over het onderzoek kan je lezen in dit blog.

 

Coming to terms with journalistic multimedia narratives (Renee van der Nat)

Sinds de publicatie van de multimediafunctie Snow Fall in New York Times in 2012, worden multimedia verhalen vaste prik in hedendaagse online redacties. Deze verhalen combineren verschillende mediamodaliteiten, maar ook elementen uit twee uiteenlopende narratieve tradities: journalistiek en documentaire films. Dit fenomeen is onderwerp van onderzoek binnen verschillende academische tradities. Dit heeft geleid tot een verscheidenheid aan interpretaties en conceptualisaties en – niet verrassend – een gebrek aan samenhangende terminologie en een analytisch model. Op basis van een uitgebreid literatuuronderzoek en het verkennen van de diverse conceptualisaties van ‘multimediale verhalen’, bespreekt dit artikel drie cases. Daarnaast presenteert het een conceptueel model voor een beter begrip van multimodale hypertekstverhalen en de nieuwe soorten gebruikerservaringen en engagement die zij creëren.

Resultaten uit eerder onderzoek over dit onderwerp van Renee lees je in dit blog.

 

Journalism education in liquid times (Yael de Haan, Chris van der Heijden en Judith Popken)

Ooit wisten journalisten en opiniemakers vrij goed wat journalistiek en vooral wat kwaliteitsjournalistiek inhield. Om die reden was het ook relatief eenvoudig een curriculum voor journalistiek-onderwijs vorm te geven. Een en ander ligt tegenwoordig volstrekt anders. Op alle journalistiekopleidingen, zowel in Nederland als elders, heerst onzekerheid over de juiste koers. De verklaring voor deze onzekerheid is in laatste instantie te herleiden tot onzekerheid over de journalistiek zelf – haar inhoud, vorm, functie en meer. Deze onzekerheid kan eventueel nog verder herleid worden: naar een samenleving waarin alles voortdurend in beweging is, een zogezegd vloeibare samenleving. In ons onderzoek gaan we kijken hoe journalistiekopleidingen en docenten omgaan met c.q. inspelen op deze vloeibaarheid. Dit doen we door middel van literatuuronderzoek, interviews en observatie. Doel van het onderzoek is te komen tot een ‘persona’, dat wil zeggen een omschrijving van eigenschappen en capaciteiten waarin de journalistiekdocent in vloeibare tijden moet voldoen.

Wilt u meer weten over dit onderwerp, lees dan dit blog van Chris van der Heijden.

 

Presence and Point of View: Selecting Sources in Liveblogs Covering Terrorist Attacks (Sebastiaan van der Lubben)

Liveblog is een populair journalistiek genre en geeft publiek het gevoel bij een gebeurtenis te zijn als ooggetuige op (veilige) afstand. De productiesnelheid van een liveblogs is hoog en die snelheid heeft invloed op de manier waarop een gebeurtenis wordt verslagen en bronnen geselecteerd. Hoe selecteren journalisten onder onmiddellijke omstandigheden hun bronnen om zo het publiek getuige te kunnen zijn van een gebeurtenis? En welke impact heeft de nationaliteit van de journalist en de plaats van de gebeurtenis op de selectie van bronnen? Antwoorden op deze vragen zijn mogelijk te vinden in het concept ‘aanwezigheid’ (als slechte vertaling van presence). Presence wordt opgewekt door bronnen die journalisten aan het woord laten en dit onderzoek analyseert mogelijk internationale verschillen in keuze van bronnen in en de presence die daardoor ontstaat door liveblogs.

 

 

 

Auteurs