Journalistiek onderwijs in vloeibare tijden

Journalistiek onderwijs in vloeibare tijden (2018 – heden)
Op alle journalistiekopleidingen, zowel in Nederland als elders, heerst onzekerheid over de juiste koers, welke vaardigheden aan te bieden, welk kennis te doceren en hoe. De verklaring voor deze onzekerheid is te herleiden tot onzekerheid over de journalistiek zelf – haar inhoud, vorm, functie en meer. Dit onderzoek analyseert hoe journalistiekopleidingen en docenten omgaan met c.q. inspelen op deze vloeibaarheid. Dit doen we door middel van de information-recall methode. Er worden opnamen gemaakt van lessituaties. Doel van het onderzoek is te komen tot een ‘persona’, dat wil zeggen een omschrijving van eigenschappen en capaciteiten waarin de journalistiekdocent in vloeibare tijden moet voldoen.

Onderzoekers

Docent onderzoeker
Senior onderzoeker