Immersiviteit in de Creatieve Industrie

Immersiviteit in de Creatieve Industrie (Oktober 2019 – Oktober 2020)
De huidige digitale en technologische ontwikkelingen maken een andere, meer immersieve, beleving van mediaproducties mogelijk. Binnen de verschillende disciplines van de Creatieve Industrie (kunst, cultureel erfgoed, media en entertainment, creatieve zakelijke dienstverlening) zorgt een combinatie van storytelling, interactie en technologie in producties ervoor dat het publiek de ervaring heeft zich in een fictieve wereld te bevinden. Binnen dit project wordt onderzocht op welke manieren dit gebeurt, en hoe deze toepassing van immersiviteit in de Creatieve Industrie zich verhoudt tot (immersieve) journalistieke producties.

Doel
Dit onderzoek beoogt te verkennen welke vormen van immersiviteit worden toegepast binnen de Creatieve Industrie, en of er mogelijkheden zijn voor vergelijkbare toepassing in journalistieke producties. Welke immersieve producties zijn er, en hoe zijn deze ontwikkeld en uitgevoerd? Hierbij wordt gekeken naar de waarden en randvoorwaarden die binnen de sectoren van belang zijn. In hoeverre spelen bijvoorbeeld onafhankelijkheid, betrouwbaarheid en transparantie een rol bij immersieve producties in de Creatieve Sector? Uitgangspunt van het onderzoek is dat er bij de producties in hoge mate gebruik wordt gemaakt van storytelling en interactie, vaak in combinatie met nieuwe technologie.

Resultaten
Dit onderzoek loopt momenteel. Na afronding vind je hier een samenvatting van de resultaten.

Aanpak
In het onderzoek wordt gekeken wat binnen verschillende disciplines, vertegenwoordigd in de Creatieve Industrie, onder immersiviteit verstaan wordt, en uit welke elementen dat bestaat. Vervolgens wordt met een inhoudsanalyse onderzocht welke vormen van immersiviteit en welke elementen er in verschillende producties terugkomen.

Interviews met makers en experts van immersieve producties binnen de Creatieve Industrie zullen uitwijzen welke motivatie en randvoorwaarden een rol hebben gespeeld ontwikkelen.

Lees ook ons blog op journalismlab.nl.

Onderzoekers

Onderzoeker