Documenting Complexity

Documenting Complexity: op het snijvlak van documentaire, activisme en technologische innovatie (2019 – 2021)
Samen met de Rijksuniversiteit Groningen, Stichting Beeld en Geluid, MU, Worm en Verspers onderzoekt J-Lab hoe documentairemakers innovatieve technologieën inzetten om recht te doen aan de complexiteit van sociaalmaatschappelijke vraagstukken. Documentairemakers zijn cruciale creatieve actoren binnen sociaalmaatschappelijk onderzoek, vooral als zij activistische motieven hebben. Tegenwoordig kunnen filmmakers allerlei nieuwe technologieën inzetten: van Virtual en Augmented Reality, tot drones, action cams en 24/7 live streams. Wat is de impact van dit soort innovatieve technologieën op de artistieke en activistische ideeën en strategieën van documentairemakers? Om die vraag te beantwoorden, onderzoeken we de doelen, motivaties en dagelijkse bezigheden van makers die vooroplopen in het gebruik van innovatieve technologieën. Dat doen we met behulp van interviews en visual elicitation, een methode waarbij tekeningen van de geïnterviewden worden geanalyseerd. Daarnaast voeren we participerende observaties uit tijdens evenementen en tijdens het productieproces van een documentaire die sociaalmaatschappelijke vraagstukken behandelt en innovatieve technologieën inzet. Zo krijgen we een bottum-up inzicht in de overwegingen en beslissingen van makers en in de manier waarop zij omgaan met nieuwe ethische vraagstukken.

Onderzoekers

Onderzoeker