Lopende onderzoeken

Onderzoekslijn: Digitale Verhaalvormen

Immersieve journalistiek en het betrokken publiek (SIA-RAAK Publiek)

Yael de Haan, Kiki de Bruin, Nele Goutier, Anne Nienhuis
(2018-2019)

Samen met publieke mediaorganisaties (KRO-NCRV, NOS, NTR, VPRO) en drie kennisinstellingen (Universiteit van Amsterdam, Universiteit van Wenen, Instituut Beeld en Geluid) onderzoekt J-lab hoe het publiek Immersieve Journalistiek ervaart en wat dit voor invloed kan zijn op de publieke functie van journalistieke organisaties.

Journalistieke grenzen verkennen (NWO)

Yael de Haan, Saskia de Wildt
(2018 – 2019)

Wat is journalistiek en wie is een journalist? In een snel veranderend – digitaal – medialandschap staan deze definities ter discussie. De Universiteit van Groningen en Hogeschool Utrecht starten in samenwerking met de creatieve industrie (Vers Pers en A-lab) een interdisciplinair netwerk van journalisten en mediamakers en analyseren de organisatie, de werkwijze en de producties die zij voor verschillende opdrachtgevers maken.

Interactieve multimediale verhalen in de journalistiek (Promotieonderzoek)

Renée van der Nat
(2017 – heden)

Het onderzoek richt zich op de relatie tussen interactiviteit en het verhaal (narratief). Hoe wordt interactiviteit zichtbaar in het verhaal? En welke gevolgen heeft dit voor de manier waarop het verhaal wordt verteld? Hoe ‘ontwerpen’ journalisten dergelijke interactiviteit? En hoe gaat de gebruiker daar eigenlijk mee om?

Journalistiek onderwijs in vloeibare tijden

Yael de Haan, Chris van der Heijden, Maaike Severijnen
(2018 – heden)

Op alle journalistiekopleidingen, zowel in Nederland als elders, heerst onzekerheid over de juiste koers, welke vaardigheden aan te bieden, welk kennis te doceren en hoe. De verklaring voor deze onzekerheid is te herleiden tot onzekerheid over de journalistiek zelf – haar inhoud, vorm, functie en meer. Dit onderzoek analyseert hoe journalistiekopleidingen en docenten omgaan met c.q. inspelen op deze vloeibaarheid.