Lopende onderzoeken

Onderzoekslijn: Digitale Verhaalvormen

Immersieve journalistiek en het betrokken publiek (SIA-RAAK Publiek)

Yael de Haan, Kiki de Bruin, Nele Goutier, Anne Nienhuis
(2018-2019)

Samen met publieke mediaorganisaties (KRO-NCRV, NOS, NTR, VPRO) en drie kennisinstellingen (Universiteit van Amsterdam, Universiteit van Wenen, Instituut Beeld en Geluid) onderzoekt J-lab hoe het publiek Immersieve Journalistiek ervaart en wat dit voor invloed kan zijn op de publieke functie van journalistieke organisaties.

Journalistieke grenzen verkennen (NWO)

Yael de Haan, Saskia de Wildt
(2018 – 2019)

Wat is journalistiek en wie is een journalist? In een snel veranderend – digitaal – medialandschap staan deze definities ter discussie. De Universiteit van Groningen en Hogeschool Utrecht starten in samenwerking met de creatieve industrie (Vers Pers en A-lab) een interdisciplinair netwerk van journalisten en mediamakers en analyseren de organisatie, de werkwijze en de producties die zij voor verschillende opdrachtgevers maken.

Interactieve multimediale verhalen in de journalistiek (Promotieonderzoek)

Renée van der Nat
(2017 – heden)

Het onderzoek richt zich op de relatie tussen interactiviteit en het verhaal (narratief). Hoe wordt interactiviteit zichtbaar in het verhaal? En welke gevolgen heeft dit voor de manier waarop het verhaal wordt verteld? Hoe ‘ontwerpen’ journalisten dergelijke interactiviteit? En hoe gaat de gebruiker daar eigenlijk mee om?

Journalistiek onderwijs in vloeibare tijden

Yael de Haan, Chris van der Heijden, Maaike Severijnen
(2018 – heden)

Op alle journalistiekopleidingen, zowel in Nederland als elders, heerst onzekerheid over de juiste koers, welke vaardigheden aan te bieden, welk kennis te doceren en hoe. De verklaring voor deze onzekerheid is te herleiden tot onzekerheid over de journalistiek zelf – haar inhoud, vorm, functie en meer. Dit onderzoek analyseert hoe journalistiekopleidingen en docenten omgaan met c.q. inspelen op deze vloeibaarheid.

Nieuwsmijding en het effect op de burger en nieuwsmedia in een democratische samenleving

Kiki de Bruin, Yael de Haan
(Februari 2020 – Februari 2024)

Door nieuws te volgen wordt de burger geïnformeerd over wat er speelt in de samenleving. Een vereiste voor een goed werkende democratie. Maar steeds meer mensen keren het nieuws de rug toe. Wat betekent dit voor de burger en de rol van nieuwsmedia in een democratische samenleving?

Documenting Complexity: op het snijvlak van documentaire, activisme en technologische innovatie

Yael de Haan, Nele Goutier, Sander Hölsgens (Rijksuniversiteit Groningen), Tamara Witschge (Rijksuniversiteit Groningen)
(Oktober 2019 – Oktober 2020)

Samen met de Rijksuniversiteit Groningen, Stichting Beeld en Geluid, MU, Worm en Verspers onderzoekt J-Lab hoe documentairemakers innovatieve technologieën inzetten om recht te doen aan de complexiteit van sociaalmaatschappelijke vraagstukken en welke ethische vraagstukken daarbij komen kijken.

Immersiviteit in de Creatieve Industrie

Kim Kamphuis
(Oktober 2019 – Oktober 2020)

Digitale en technologische ontwikkelingen maken een meer immersieve beleving van mediaproducties mogelijk. Op welke manieren gebeurt dit binnen verschillende disciplines van de Creatieve Industrie en hoe verhoudt zich dit tot (immersieve) journalistieke producties?