Afgeronde onderzoeken

Onderzoekslijn: Digitale Verhaalvormen

Every Picture tells a Story (SIA-RAAK MKB) 2012-2014

Every Picture Tells a Story is een onderzoek dat zich richtte op het productieproces van informatievisualisaties. Er zijn casestudies uitgevoerd bij journalistieke organisaties, commerciële bedrijven en publieke organisaties om na te gaan hoe informatievisualisaties worden gemaakt en welke dilemma’s daarbij komen kijken. Het gehele productieproces van productieproces van opdrachtgever tot eindproduct is geanalyseerd aan de hand van interviews, observaties en documentenanalyses.

Publicaties
Gerard Smit, Yael de Haan, & Laura Buijs. (2014) Het interdisciplinaire maakproces van infographics. Een samenvatting van de resultaten van het project Every Picture Tells a Story (2012–2014). Utrecht: Hogeschool Utrecht.

Gerard Smit, Yael De Haan & Laura Buijs (2014). Visualizing News: Make it Work. Digital Journalism, 2(3), 344-354.

Gerard Smit, Yael de Haan, & Laura Buijs. (2014). Working with or next to each other? Boundary crossing in the field of information visualization. The Journal of Media Innovations, 1(2), 36-51.

Piet Bakker, Yael de Haan, & Carel Kuitenbrouwer. (2012). Wat Werkt? Een verkenning van de praktische en wetenschappelijke kennis over informatievisualisatie. Utrecht: Hogeschool Utrecht.

Tool infographic fabriek: hulpmiddel om na te gaan hoe je je interdisciplinair team voor visualisaties kunt samenstellen.

Beslisboom om na te gaan welke stappen je moet ondernemen om een visualisatie te starten.

Nieuwswaarden van informatievisualisaties (Stimuleringsfonds) 2014-2016

Voor De Nieuwswaarde van Datavisualisaties is onderzocht hoe en waarom een informatievisualisatie nuttig, relevant en aantrekkelijk is voor de lezer. We hebben daarvoor verschillende methoden gebruikt. Eerst hebben we een inhoudsanalyse van meer dan 400 visualisaties in het NRC Handelsblad, Het Financieele Dagblad en NU.nl gedaan, met als doel om meer inzicht te krijgen in het type visualisaties die gemaakt worden en hoe de verhouding is tussen tekst en beeld. Dit is vervolgens besproken met de makers van de visualisaties. Om meer inzicht te krijgen hoe de lezer de visualisaties ervaart is er gebruik gemaakt van een combinatie van eye-tracking onderzoek, focusgroepen en surveys onder de lezers van NRC Handelsblad, het Financieele Dagblad en NU.nl. Dit onderzoek is gedaan in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam.

Publicaties
Yael de Haan, Sanne Kruikemeier, Sophie Lecheler, Gerard Smit, and Renee van der Nat (2017) When Does an Infographic Say More Than a Thousand Words? Journalism Studies Vol. 0 , Iss. 0,0

Gerard Smit, Yael de Haan & Renée van der Nat. (2016) Een duidelijk verhaal. Eindrapportage. Utrecht: Hogeschool Utrecht.

Datajournalism tools is een tool om snel en efficiënt een geschikt visualisatietool te vinden en gebruiken.

Het merk LINDA. & de zachte journalistiek in Nederland

LINDA. is tot op heden het meest succesvolle journalistieke merk van het nieuwe millennium. Maar is LINDA. wel journalistiek te noemen, en zo ja: wat is dat dan voor journalistiek? Dit is een van de vragen die historicus en media-onderzoeker Chris van der Heijden beantwoordt in Spiegelzaal van onze tijd. LINDA. en de Nederlandse samenleving. In feite onderzoekt Van der Heijden in deze studie drie. Het merk LINDA., de moderne samenleving en een reflectie op de huidige journalistiek.

Publicaties
Van der Heijden, C. (2017) De spiegelzaal van onze tijd. LINDA. en de Nederlandse Samenleving. Amsterdam: Atlas