Digitale Verhaalvormen

Het overdragen van informatie aan burgers en het duiden van gebeurtenissen en ontwikkelingen in de samenleving is een kerntaak van de journalistiek. Tegelijkertijd is de journalistiek door de toegenomen concurrentie en commercialisering van de mediasector genoodzaakt ook het publiek in de zin van consument centraal te stellen. Journalistieke organisaties zoeken daarom naar nieuwe manieren om de mediaconsument aan zich te binden en tegelijkertijd onafhankelijke en relevante verhalen te vertellen.

Technologische ontwikkelingen hebben mogelijkheden gecreëerd om op diverse manieren verhalen te maken. Het lectoraat onderzoekt hoe journalistieke organisaties nieuwe vormen van onafhankelijke storytelling ontdekken en welke spanning tussen maatschappelijke en economische waarden dit met zich meebrengt. Ethische vraagstukken zoals het waarborgen van onafhankelijkheid bij het gebruiken van nieuwe verhaalvormen spelen hierbij een beduidende rol. 

Ook onderzoekt het lectoraat hoe docenten de overstap kunnen maken van het onderwijs in oude naar het onderwijs in nieuwe verhaalvormen – wat gelijkstaat aan de overstap van traditionele naar nieuwe onderwijsvormen.

Onderzoekers

Onderzoeker
Onderzoeker
Docent onderzoeker
Promovenda
Senior onderzoeker
Project manager