Dr. Piet Bakker (1953) was sinds 2007 Lector Massamedia en Digitalisering binnen het lectoraat Crossmediale Kwaliteitsjournalistiek. Hij studeerde politicologie aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde in de communicatiewetenschap. Hij werkte als universitair hoofddocent aan de Universiteit van Amsterdam en was docent aan de School voor Journalistiek in Utrecht. Als journalist werkte hij voor diverse kranten en tijdschriften, voor radio en tv. Hij schreef boeken, artikelen en boekhoofdstukken over journalistiek, nieuwe media, (gratis) kranten, media-innovatie, muziekindustrie, mediabeleid en mediageschiedenis. Samen met Otto Scholten is hij auteur van Communicatiekaart van Nederland (8e druk, 2011). Binnen het lectoraat was het onderzoeksgebied van Bakker ‘massamedia en digitalisering’. Vanuit de praktijk is grote behoefte aan gestructureerde kennis- en expertiseontwikkeling op het terrein van journalistieke crossmedia content. Welke gevolgen hebben digitalisering en andere ontwikkelingen op de huidige journalistieke praktijk? Denk aan de opkomst van gratis kranten, de betrouwbaarheid van weblogs als journalistieke bron, het ontstaan van nieuwe journalistieke genres. Dit werkgebied richt zich expliciet op vraagstukken met betrekking tot het toekomstig functioneren van de bestaande media.
1 2 3 92