Laurens Vreekamp studeerde Interactive Multimedia en is als designer al meer dan 10 jaar bezig in journalistieke contexten: zijn masterthesis behandelde het onderwerp hybrid journalism (2003), werkte voor de publieke omroep (KRO), deed regie bij Radio1 en coördineert de Minor Future News Media. Richtte in 2013 samen met Erik van Gameren (NRC Handelsblad) nieuwsservice platform ‘immrs’ op. Met zijn onderzoek voor dit lectoraat richt Laurens zich op kwalitatieve, op data-geïnformeerde design decisions bij de totstandkoming van nieuwsproducties, en voor de ontwikkeling van journalistieke diensten en services. Hoe passen zij bestaande gebruiks- en gebruikersdata toe binnen de hele keten van van de journalistiek. Resultaat van het onderzoek kan dienen om nieuwe producties mede op te baseren, onderzoeken, produceren, publiceren, verspreiden en/of verrijken.
1 2 3