Carel Kuitenbrouwer (1953) doceert sinds 2000 aan de Faculteit Communicatie & Journalistiek van de Hogeschool Utrecht. Op 1 september jl. trad hij toe tot de Kenniskring Crossmediale Kwalitetsjournalistiek. Daarnaast is hij actief als zelfstandig multimediakunstenaar en vormgever. In zijn loopbaan tot nu toe heeft Carel Kuitenbrouwer gewerkt als ontwerper en als consultant in communicatie, design en design- management. Ook heeft Kuitenbrouwer uitvoerig gepubliceerd over deze onderwerpen. Van 1997 tot 2000 werkte hij als design manager bij de educatieve uitgeverijen Malmberg en Meulenhoff. Van 1995 t/m 1997 was hij programmamanager van het Nederlands Vormgevingsinstituut. Daarvoor was hij de eerste hoofdredacteur van Vormberichten, het gezamenlijke vakblad van bNO (beroepsvereniging Nederlandse Ontwerpers) en KIO (Kring Industrieel Ontwerpers). Naast zijn ontwerp-praktijk schreef hij vele artikelen in dag- en weekbladen, zoals de Groene Amsterdammer en NRC Handelsblad, alsmede in nationale en internationale vakbladen en catalogi. Carel Kuitenbrouwer genoot zijn opleiding tot grafisch ontwerper aan de Gerrit Rietveld Academie te Amsterdam. Ook bezocht drie jaar lang hij de Rijksacademie van Beeldende Kunsten, waar hij werkte aan projecten op het gebied van audiovisuele - en performance-kunst. Hij is getrouwd met Ange Wieberdink en heeft twee volwassen kinderen, Yinka en Benjamin.
1 2 3 4