‘Altijd Wat’ met publieksparticipatie

In maart van dit jaar is het NCRV programma Altijd Wat gestart met, zoals ze het zelf noemen, een ‘innovatief experiment’ in de journalistiek: De Altijd Wat Monitor. In het kader van mijn promotieonderzoek naar publieksparticipatie in de journalistiek trekt dit ‘interactieve’ en ‘transparante’ platform natuurlijk mijn interesse. 

De Altijd Wat Monitor is een platform waarbij het publiek enerzijds het journalistieke proces kan volgen en anderzijds inhoudelijk kan bijdragen aan het journalistieke verhaal. Dat proces is ook voor het publiek voortdurend te volgen op het digitale en interactieve researchboard. Als je het mij vraagt zie je zelfs de redactie live door het melkglas van de webcam.

Altijd Wat Monitor stelt maatschappelijke thema’s aan de kaak en richt zich op dit moment op de zorg. Op het researchboard kan het publiek antwoord geven op vragen die de redactie daar stelt, reacties plaatsen, onderzoeken en rapporten terugvinden. En de ambities rijken verder want ‘alles kan’.

 

 

Publieksparticipatie in de journalistiek is natuurlijk niet nieuw, maar de Altijd Wat Monitor lijkt alle elementen van publieksparticipatie die in de journalistiek al gebruikt worden nu te bundelen. Die elementen worden in de literatuur door Domingo et al. (2008) en Singer et al. (2011) omschreven als ‘five stages of the news production process’ waarbinnen het publiek kan participeren. Die vijf fases worden omschreven als het informatie verzamelen (1), selecteren en filteren van informatie (2), schrijven of editen (3), het distribueren (4) en als laatste het interpreteren en becommentariëren (5) van het journalistieke product.

Wilko van Iperen, hoofd interactief bij de NCRV, beschrijft dit principe ook op de website van Persinnovatie: “tot op heden worden slechts onderdelen van het journalistieke proces opengebroken. Mensen worden ingezet om documenten te scannen of tips te leveren. Maar niemand die vervolgens en plein public meldt wat er gebeurt. En wat er met die tips gebeurt.”

Voor zover ik nu op de site kan overzien mag het publiek van de Altijd Wat Monitor helpen met het verzamelen van informatie, schrijven (al is dat nogal betrekkelijk), selecteren en filteren, distribueren, interpreteren en becommentariëren. Het publiek wordt opgeroepen documenten (al dan niet vertrouwelijk) te delen, het publiek kan met de sociale deelknoppen helpen distribueren en reageren op vragen van de redactie en de uitzendingen die op het onderzoek volgen.

De geschatte kosten voor de Altijd Wat Monitor komen op 150.000 euro. Inhoudelijk hopen zij voor dit geld tot nieuwe journalistieke inzichten te komen en op financieel gebied op termijn 15-20% conversie vanuit televisie te genereren. Ik zal de Altijd Wat Monitor de komende tijd nauwlettend in de gaten houden.

 

 

Auteurs