Kennis-update #6: Data-driven journalism and the public good

Data-driven journalism and the public good

Studietitel: Data-driven journalism and the public good: “Computer-assisted-reporters and “programmer-journalist” in Chicago.
Onderzoekers: Sylviain Parasie (University of Paris-Est Marne-laValée, Parijs) en Eric Dagiral (Paris Descartes University).
Publicatie: New Media & Society  2012

Samenvatting
Dit artikel laat zien hoe de komst van een nieuw soort journalisten, de zogenoemde ‘programmer-journalists’, de journalistiek verandert. Het gaat dan vooral om het soort kennis dat journalisten naar buiten brengen. Traditioneel brengen journalisten kennis die helpt om de macht te controleren. Het gaat dan om vragen als: Maken machthebbers geen misbruik van hun macht? Heeft beleid wel het effect dat het beoogt te hebben? Wordt beleid wel uitgevoerd zoals dat de bedoeling is?

Het nieuwe type journalist, en daarmee wordt de journalist bedoeld die data verzamelt en software kan programmeren om data te bewerken, wil niet zozeer de macht controleren als wel burgers instrumenten in handen geven om macht over hun eigen leven te krijgen.

Het aanzien van de journalistiek verandert daardoor op de volgende manier:

1)   Nieuws wordt niet meer als verhaal gebracht, maar als gestructureerde informatie. Als er bijvoorbeeld ergens een brand is krijg je niet alleen het wie wat en waar van de brand te horen, maar krijg je geordende gegevens over bijvoorbeeld het aantal brandweermannen dat aanwezig was; hun respectievelijke ervaring; de afstand die ze hebben moeten afleggen vanaf de kazerne; de tijd die dat heeft gekost; en eventueel een vergelijking met cijfers over gelijksoortige branden. De cijfers worden zo gebracht dat je ze als gebruiker zelf kunt ordenen en combineren.
2)   Het nieuws is niet meer bedoeld als een vorm van kennisoverdracht, maar als een instrument om data voor eigen gebruik te kunnen vergaren, en om op basis daarvan vergelijkingen te kunnen maken en samenhangen te kunnen ontdekken.
3)   Het nieuws komt los te staan van de agenda van de overheid. Het gaat er niet om wat beleidsmakers doen en zeggen, maar om de cijfers over wat er daadwerkelijk wordt gedaan en hoe dat het leven van de burgers beïnvloedt.

Een belangrijk vraag bij dit soort ‘nieuwe journalistiek’ is in hoeverre het publiek in staat is om een eigen verhaal te maken van de informatie die wordt opgediend. Een andere kwestie is in hoeverre je als journalist een selectie maakt van data, of  dat je zo volledig mogelijk bent in de presentatie van de data en de selectie aan de gebruiker overlaat.

Auteurs